SUŽM – budúcnosť židovstva na Slovensku

2006_0910zsken0331.JPG

 

Zuzana Kizáková je predsedníčka Slovenskej únie židovskej mládeže. Narodila sa v Galante. Má 21 rokov a študuje žurnalistiku na Filozofickej fakulte v Bratislave. V Slovenskej únii židovskej mládeže je aktívna už 3 roky, okrem toho 4 roky pôsobila ako madricha v medzinárodnom židovskom tábore v Szarvasi. Absolvovala niekoľko vzdelávacích tréningových seminárov na prácu s mládežou, na svojom konte má už niekoľko zorganizovaných seminárov a kultúrnych akcií pre židovskú mládež.  

Aké sú cieľe SÚŽM? Pre akú vekovú skupinu organizujete akcie?

SÚŽM zjednocuje židovskú mládež od 15 do 35 rokov na Slovensku, najaktívnejšou skupinou sú však mladí okolo 20 rokov. Našim prvoradým cieľom je udržiavať a súčasne rozvíjať židovskú kultúru a tradície prastarých predkov. Dôležitá je však aj sociálna funkcia – nadväzovanie nových kontaktov medzi únijníkmi a udržiavanie či prehlbovanie starých kamarátstiev.

 

Koľko členov má Vaša organizácia?

Je náročné povedať, koľko máme členov. V našej databáze by sa ich našlo azda aj 150, lenže otázne je, koľko z nich je naozaj aktívnych. Navyše, mnoho z únijníkov už takpovediac vyrástlo, založili si rodiny, alebo si budujú kariéru. Môžem však povedať, že na seminároch sa zúčastňuje tak do 40 ľudí, na Šabatony chodí okolo 20 mládežníkov.

 

Máte nejaké plány na to, ako aktivizovať mladých v menších komunitách, ako ich zapojiť do židovského života?

Ľuďom mimo Bratislavy sa môže zdať, že mnoho akcií sa organizujeme iba pre tunajších. Ale ja namietam. Semináre sa napríklad konajú vždy v inej lokalite Slovenska, takže sa na nich môžu zúčastniť aj mladí z iných miest. O našich akciách sú informovaní rovnako bratislavskí členovia, ako aj mimobratislavskí.

 

Čo plánujete na rok 2007?

Máme za sebou Chanuku, na ktorú sme pre komunitu pripravili kultúrny program. Teraz sa púšťame do organizácie Purimového plesu, ktorý sa uskutoční v marci. Na jar pripravujeme medzinárodný seminár, na ktorý by okrem slovenských a českých únijníkov mali zavítať aj mladí ľudia z takmer celého sveta. V lete už tradične organizujeme letný tábor. A pravidelne raz do mesiaca robíme pre našich členov Šabatony.

 

Od decembra 2006 opät vychádza časopis CHOCHMES. Akú možnosť majú záujemcovia dostať tieto noviny pravidelne?

Sme radi, že sa nám podarilo obnoviť vychádzanie Chochmesu. Distribuujeme ho poštou na adresy našich členov, ako aj členov židovských náboženských obcí na Slovensku. Ak sme na niekoho náhodou zabudli, stačí ak nám napíše na mailovú adresu suzmsuzm@gmail.com a do mailu vloží meno a adresu. Nabudúce ho už iste dostane.

 

Ako vidíš budúcnosť židovskej mládeže na Slovensku?

Je zložité odpovedať na túto otázku. Môžem len vysloviť svoje prianie, aby sa židovská mládež rozvíjala, aby chodila na únijné akcie, aby bola aktívna a vzdelávala sa… Pretože ak mladí ľudia zabudnú na svoje židovstvo, a nebudú ďalej rozvíjať tradície, nezostane tu nik, kto by ďalej šíril zvyky, kto by naučil naše deti tomu, čo nás naučili naši rodičia.