Mikve a obytný dom (Eötvösova ulica 9.) – Mikve és lakóház (Eötvös utca 9.) – Mikveh and residential building (Eötvös Street 9) – Mikwe und Wohnhaus (Eötvös-Straße 9.)

V roku 1930 sa začala výstavba obytného domu obce na adrese Eötvösova 9. Tu pôsobil kóšer bitúnok a pekáreň na macesy. Budova je dodnes vo vlastníctve obce. Z jej dvora vidno mikve (rituálny kúpeľ) Židovskej náboženskej obce v Komárne. Pred vchodom sa nachádza kameň zmiznutého (Stolpersteine) hlavného rabína dr. Ernő Waldmanna.

1930-ban megkezdődött a hitközségi lakóház építése az Eötvös utca 9. szám alatt. Itt működött a mészárszék és maceszsütöde. Az épület ma is a hitközség tulajdona. Az udvar felőli részen megtekinthető a Komáromi Zsidó Hitközség mikvéje (rituális fürdő). A ház bejárata előtt található dr. Waldmann Ernő főrabbi botlatóköve.

In 1930, the Jewish Community of Komarno commissioned a residential building at Eötvös Street 9. The building housed a butcher’s shop and a matzah bakery. The building is still owned by the Jewish Congregation of Komarno. A ritual bath, the mikveh can be viewed from the courtyard. A Stolperstein (stumbling stone) was laid in front of the entrance, to commemorate former chief rabbi Dr. Ernő Waldmann, who fell victim to the Shoah.

1930 wurde mit dem Bau des Wohnhauses in der Eötvös-Straße 9 begonnen, in dem die Metzgerei und die Matzenbäckerei betrieben wurden. Das Gebäude befindet sich auch heute noch im Besitz der Glaubensgemeinde. Im hofseitigen Teil kann man die Mikwe (das Ritualbad) der Jüdischen Gemeinde Komárno besichtigen. Vor dem Eingang des Hauses befindet sich der Stolperstein von Oberrabbiner Dr. Ernő Waldmann.

Židovské pamiatky v Komárne – Zsidó emlékhelyek Komáromban – Jewish Heritage Sites in Komarno – Jüdische Gedenkstätten in Komárno