Pozvánka – Meghívó

230. výročie Židovskej náboženskej obce v Komárne – spomienková slávnosť v cintoríne a podujatie v Menháze

230 éves a Komáromi Zsidó Hitközség – megemlékezés a temetőben és program a Menházban

Po dlhom čase sa môžeme opäť osobne stretnúť. Dňa 22. augusta (nedeľa) začína naša jesenná sezóna, v tento deň spúšťame sériu podujatí pri príležitosti 230. jubilea našej obce a budeme spomínať na obete holokaustu z Komárna a okolia.

Hosszú idő után újra személyesen találkozhatunk. Augusztus 22-én (vasárnap) kezdődik őszi szezonunk, ezen a napon indul a 230. jubileumunk ünnepségsorozata és emlékezünk a Holokauszt komáromi és környékbeli áldozataira is.

Program/Program:

10:30 Pietny akt pri príležitosti 77. výročia deportácie Židov z KomárnaMegemlékezés a komáromi zsidóság deportálásának 77. évfordulóján

Slávnostný príhovor prednesie budínsky hlavný rabín dr. Tamás Verő, účinkuje hlavný kantor dr. Gergely Nógrádi – Ünnepi beszédet mond: dr. Verő Tamás budai főrabbi, közreműködik dr. Nógrádi Gergely főkántor

Miesto konania: židovský cintorín, Ulica zlatého muža 1. – Helyszín: Zsidó temető, Aranyember utcája 1.

Európsky deň židovskej kultúry Zsidó Kultúra Európai Napja (miesto konania: Menház, Eötvösova ulica 15. – helyszín: Menház, Eötvös utca 15.)

12:00 Predsviatočné melódie v podaní hlavného kantora dr. Gergelya NógrádihoÜnnepváró dallamok dr. Nógrádi Gergely főkántor előadásában

12:30 Myšlienky pred vysokými sviatkami – prednáška hlavného rabína dr. Tamása VerőGondolatok a nagyünnepek előtt – dr. Verő Tamás főrabbi előadása

13:00 Odovzdanie cien Kehila – Kehila-díjak átadása

13:20 Kóšer obed – Kóser ebéd

14:00 Prehliadka rekonštruovaného rituálneho kúpeľa mikve na adrese Eötvösova ulica 9 – A felújított mikve – rituális fürdő megtekintése az Eötvös utca 9-ben

Účasť je bezplatná, ale podmienená registráciou do 20. augusta 2021 na adrese kile@menhaz.sk. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges a kile@menhaz.sk e-mail címen 2021. augusztus 20-ig.

Podujatie je dvojjazyčné, v slovenskom a maďarskom jazyku. Tlmočenie je zabezpečené. Az esemény két nyelven, szlovákul és magyarul zajlik, tolmácsolást biztosítunk.

Podujatie podporili: Mesto Komárno, Nitriansky samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, JHF, Správa Nadácie Gábora Bethlena a.s. – Támogatók: Komárom városa, Nyitra Megye Önkormányzata, Kisebbségi Kulturális Alap, JHF, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Zmena programu vyhradená! – A programváltozás jogát fenntartjuk!

Ajvé, hétfő! – Ajve, pondelok! #23

A Komáromi Zsidó Hitközség online programja minden hétfőn 18 órától várja az érdeklődőket a MENHÁZ ONLINE kezdeményezés keretében a világhálón.

Online program Židovskej náboženskej obce v Komárne očakáva záujemcov každý pondelok od 18. hodiny na svetovej sieti v rámci iniciatívy MENHÁZ ONLINE.

Töltsünk együtt egy órát, tanuljunk közösen, beszéljük át ügyes-bajos dolgainkat, mintha csak a Wallenstein Zoltán teremben ülnénk vagy a zsinagóga padjaiban vitatnánk meg a hétköznapok, ünnepek kihívásait.

Strávme spolu hodinu, vzdelávajme sa spoločne, porozprávajme sa o našich problémoch tak, akoby sme sedeli v sále Zoltána Wallensteina, či v radoch synagógy a hovorili o výzvach každodenného života či sviatočných chvíľ.

Napi téma – Téma dňa:

Schnitzer Ármin, komáromi főrabbi élete és kora
Život a éra Ármina Schnitzera, hlavného rabína z Komárna

Vendégünk Schweitzer Gábor
Našim hosťom bude Gábor Schweitzer

A magyarországi rabbik sajnos ritkán írtak meg visszaemlékezéseiket. Schnitzer Ármin (1836-1914), a komáromi izraelita hitközség főrabbija a kivételek közé tartozott, hiszen „Jüdische Kulturbilder” – „Zsidó kultúrképek” címen 1904-ben tette közzé memoárjait. A szerző szerencsés kézzel ötvözte a visszaemlékezés, a korrajz és az életkép műfaji jegyeit. Anekdotikus elemekkel tarkított könyve éppen ezektől a vonásoktól válik élvezetessé a mai olvasó számára is. Schnitzer Ármin azon rabbik közé tartozott, akiknek sikerült áthidalniuk két korszak – a hagyomány és a haladás – partjait. Az emancipációs és asszimilációs törekvések miatt ugyanis éppen a tradíció és a modernitás közti viszony meghatározása okozott sok fejtörést az akkori zsidóság vezetőinek és gondolkodóinak. Schnitzer Ármin viszont szerencsés összhangot teremtett a zsidó hagyományok a kulturális értelemben vett haladás között. Az előadás során Schnitzer Ármin életét és korát elsősorban a néhány év óta magyar és szlovák nyelven is hozzáférhető visszaemlékezések alapján kívánom bemutatni.

Házigazda/Moderátor: Paszternák András

Regisztráció/Registracia:
https://zoom.us/…/tJ0of-usrzMrGt25h7GdqINFCmlXMgPdPKlP

Kapcsolat – kontakt: ajve@menhaz.sk

A programváltozás jogát fenntartjuk! – Zmena programu vyhradená!