PREDNÁŠKA v Košiciach

                                                  24.11.2007 -16 h

                            V AULE  TELEMODEN Eisteinova izba 208 

                                        KOSICE, Timonova ulica 27

                           

              KAM SIAHAJU GENETICKE KORENE ZIDOVSTVA

                      Prednasatel. Prof. RNDr.VLADIMIR ZERATKA CSc

                                       

EREC ISRAEL VO SVETLE NOVOVEKÝCH DEJÍN

izrael.jpg

The Hidden  Child  Slovakia – Ukrývané dieťa  – skupina Košice pozýva na prednášku  

EREC ISRAEL VO  SVETLE  NOVOVEKÝCH  DEJÍN 

dňa 5. 9. 2007 o 17:00 hod. 

v klubovej miestnosti Domu zlatého veku v Košiciach , Krmanova 4             

Prednáša:  PhDr. Nadežda  Lambertová

Záujemcovia z radov členov ŽNO, ale predovšetkým deti a vnúčatá , ako aj ostatní záujemcovia sú  srdečne vítaní.

Askara Košice

holo.jpg

  “…milovani a uteseni vo  svojm živote, neboli rozlúčeni, ani po svojej smrti”

Samuel -Semuel:II.1:23

  

                Na uctenie pamiatky umučených obeti sa uskutočni smútočná tryzna pri  Pamätniku umučených na Židovskom cintorine v Košiciach.

27. mája 2007,  16,00 h. 

 Očakáva sa  aj navšteva Excelencie Zeeva Bokéra, noveho izraelskeho veľvyslanca na Slovensku.

Smutočný prejav prednesie  JUDr. Pavol Sitár, pr ŽNO Košice

Modlitbu za umučených   povie Košický rabín Joshy Šteiner

Čitanie   zoznamu  knihy Hidden Child ” Každy človek ma svoje meno” 100 mien, ktore prečitajú  mladi člebovia ŽNO Košice.

KFCs.

Košice  15.5.2007