Vysoké sviatky v Komárne – Nagyünnepek Komáromban

KZSH1nedeľa, 9. septembra 2018 – 2018. szeptember 9. vasárnap

18:30  Erev Roš Hašana- začiatok 5779. židovského roka, večerná modlitba a slávnostná večera v Útulku

18:30  Erev Rosh Hasanah- az 5779-es zsinagógai év kezdete, esti ima, majd ünnepi vacsora a Menházban

pondelok, 10. septembra 2018 – 2018. szeptember 10. hétfő

18:30 Prvý deň Roš Hašana, obrad tašlich, spoločné štúdium o pôvode sviatku, slávnostný kiduš

18:30 Rosh Hasanah első napja, Taslich szertartás és, közös tanulás az ünnep alapjairól, ünnepi Kiddus

utorok, 18. septembra 2018 – 2018. szeptember 18. kedd

18:30 Kol Nidre – slávnostná modlitba na začiatku najväčšieho pôstu

18:30 Kol Nidre – legnagyobb böjtnapunk kezdetén ünnepi ima

streda, 19. septembra 2018 – 2018. szeptember 19. szerda

18:30 Deň Jom Kipur – Mazkir- spomienka na zosnulých, spoločné štúdium, havdala na rozlúčku so sviatkom a spoločná večera

18:30 Jom Kippur napja- Mazkir-emlékezés az elhunytakra, közös tanulás, ünnepbúcsúztató havdala és étkezés

Oslavujte s nami! – Ünnepeljen Ön is velünk!

Európsky deň židovskej kultúry – Zsidó Kultúra Európai Napja 2018

STORYTELLING logoŽidovská náboženská obec v Komárne už tradične usporadúva podujatie pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry. Na program je vstup voľný pre každého záujemcu.

A Komáromi Zsidó Hitközség hagyományai szerint idén is programot szervez a Zsidó Kultúra Európai Napja alkalmából. A rendezvény minden érdeklődő számára nyitott.

Miesto: Útulok – Židovské kultúrne a komunitné centrum, Komárno, Eötvösa 15

Helyszín: Menház – Zsidó Kulturális és Közösségi Központ, Komárom, Eötvös utca 15.

Dátum: nedeľa, 26. augusta 2018

Időpont: 2018. augusztus 26., vasárnap

Podrobný program – Részletes program:

11:00     Prežívaj!V rámci tejto aktivity navštívia deti i dospelí židovskú domácnosť, ktorú sme na tento  účel vytvorili.

Program pomocou hravých a interaktívnych prostriedkov prezentuje život súčasnej židovskej rodiny, ako aj tie podobnosti a rozdiely, ktoré sa môžu vyskytnúť medzi domácnosťou veriacej židovskej a nežidovskej rodiny. Účastníci programu dostanú virtuálnu pozvánku do židovskej “domácnosti” a počas tejto návštevy  vďaka otázkam a hravému spôsobu získajú základné poznatky o tradíciách a židovskej identite. Účastníci sa hrajú, rozprávajú, pýtajú sa, zamyslia sa, dokonca upečú aj koláč, ktorý si nakoniec vezmú so sebou domov. Sprievodcom je Juci Kőszegi (Bálint Ház, Budapešť).

11:00   Éld át!A foglalkozás során gyerekek és felnőttek látogatást tesznek egy erre a célra kialakított zsidó otthonban.

A program játékos, interaktív eszközökkel mutatja be a mai zsidóság életét, azokat a hasonlóságokat és különbségeket, melyek egy az identitását megélő zsidó és nem zsidó család otthona között lehetnek. A programban a résztvevők virtuális meghívást kapnak egy zsidó család „lakásába”, s azt végigjárva, kérdezve, játszva tanulnak meg alapvető dolgokat a hagyományokról, az identitásról. A jelenlévők játszanak, beszélgetnek, kérdéseket tesznek fel, elgondolkodnak és még kalácsot is sütnek, melyet a végén hazavihetnek. – vezeti Kőszegi Juci (Bálint Ház, Budapest)

12:00  Kóšer obed pre vopred registrovaných účastníkov (kile@menhaz.sk, do 21. augusta 2018).

12:00  Kóser ebéd a rendezvényen résztvevők számára – előzetes regisztrációhoz kötött (kile@menhaz.sk, 2018. augusztus 21-ig).

13:15  Blížia sa vysoké sviatky – prednáška Pétera Deutscha, rabína synagógy na Bethlenovom námestí v Budapešti

13:15  Közelednek a nagyünnepekDeutsch Péter, a budapesti Bethlen téri zsinagóga rabbijának előadása

14:00  Príbehyliterárne pásmo spojené s promóciami kníh

Hostia:

  • Magdaléna Hrbácsek-Noszek – pedagogička Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, prekladateľka knihy Židovská žena autorky Andrey Coddington do maďarského jazyka
  • Milan Richter, slovenský židovský básnik
  • Lajos Szarka, historik – autor knihy Denník Bösky Simon (prvej Miss Hungary)

14:00   Történetek irodalmi sáv könyvbemutatókkal

Vendégeink:

  • Hrbácsek-Noszek Magdaléna – a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatója –  Andrea Coddington: A zsidó nő című művének magyar fordítója
  • Milan Richter, szlovák zsidó költő
  • Szarka Lajos, történész- A Simon Böske naplója (az első Miss Hungary) című könyv szerzője

15:45   Odovzdanie cien Kehila

15:45   A Kehila díjak átadása

16:00   koncert Komorného orchestra v Komárne na pamiatku obetí II. svetovej vojny

  • Sólo: Ilona Becse Szabó, soprán
  • Diriguje: Szabolcs Medveczky

16:00  A Komáromi Kamarazenekar hangversenye a második világháború áldozatainak emlékére

  • Szóló: Becse Szabó Ilona, szoprán
  • Vezényel: Medveczky Szabolcs

Každého srdečne očakávame! Vstup voľný!

Mindenkit szeretettel várunk! A belépés díjtalan!

Kontakt – Kapcsolat: www.menhaz.sk, e-mail: kile@menhaz.sk

logo-zkn18