Ajvé, hétfő! – Ajve, pondelok!

A Komáromi Zsidó Hitközség új online programja minden hétfőn 18 órától várja az érdeklődőket a MENHÁZ ONLINE kezdeményezés keretében a világhálón.

Nový online program Židovskej náboženskej obce v Komárne očakáva záujemcov každý pondelok od 18. hodiny na svetovej sieti v rámci iniciatívy MENHÁZ ONLINE.

Töltsünk együtt egy órát, tanuljunk közösen, beszéljük át ügyes-bajos dolgainkat, mintha csak a Wallenstein Zoltán teremben ülnénk vagy a zsinagóga padjaiban vitatnánk meg a hétköznapok, ünnepek kihívásait.

Strávme spolu hodinu, vzdelávajme sa spoločne, porozprávajme sa o našich problémoch tak, akoby sme sedeli v sále Zoltána Wallensteina, či v radoch synagógy a hovorili o výzvach každodenného života či sviatočných chvíľ.

Napi téma – Téma dňa:

Kreatív chanukai készülődés – Kreatívna príprava na chanuku

LINK: https://zoom.us/meeting/register/tJ0of-usrzMrGt25h7GdqINFCmlXMgPdPKlP

(kapcsolat – kontakt: ajve@menhaz.sk)

További tervezett témák:
2020. december 7. – hétfő 18:00 – Zsidóság a világhálón – iránytű a netezéshez
7. decembra 2020, pondelok 18:00 – Židia na internete – kompas k používaniu internetu

2020. december 14. – hétfő 18:00 – A fény csodája
14. decembra 2020, pondelok 18:00 – Zázrak svetla

2020. december 21. – hétfő 18:00 – Hagyomány és tudomány
21. decembra 2020, pondelok 18:00 – Tradície a veda

2020. december 28. – hétfő 18:00 – Izraeli képeslap
28. decembra 2020, pondelok 18:00 – Izraelská pohľadnica

(A programváltozás jogát fenntartjuk! – Zmena programu vyhradená!)

Online Jom Kippur

V tomto roku zostane synagóga, žiaľ, zatvorená aj počas našich najväčších sviatkov – naposledy sa tak stalo v období holokaustu. Pred sviatkami však organizujeme spoločné online vzdelávanie na ploche ZOOM pod vedením dr. Istvána Balogha.

Az idén sajnos, legnagyobb ünnepeinken is zárva marad a komáromi zsinagóga, erre a vészkorszak ideje óta nem volt példa. Az ünnepek bejövetele előtt azonban online közös tanulást szervezünk a ZOOM felületen dr. Balogh István vezetésével.

Erev Jom Kippur v nedeľu 27. septembra 2020 o 16:45 hodine
Erev Jom Kippur – 2020. szeptember 27., vasárnap 16:45

Zoom-link:

https://zoom.us/j/93833671352?pwd=VjViTEJyZG52NkdMbkZleW01TFYwUT09

Meeting ID: 938 3367 1352
Passcode: Heslo požiadajte na e-mailovej adrese andras.paszternak@menhaz.sk – a jelszót kérje az andras.paszternak@menhaz.sk e-mail címen.

Vzdelávajte sa s nami, aby tradícia komárňanskej obce pretrvávala naďalej!
Tanuljon Ön is velünk, hogy ne szakadjon meg a komáromi közösség hagyománya!