Maďarsko

V Maďarskej republike bol prijatý zákon č. XLVII/2006 a k nemu vykonávacia vyhláška č. 67/2006, podľa ktorých sa otvára možnosť uplatniť si nárok na odškodnenie za stratu slobody väznením, nútenou pracovnou službou v maďarskej armáde alebo za stratu života v dôsledku rasových zákonov v období od 27. júna 1941 do 9. mája 1945.

Táto možnosť sa vzťahuje na všetky oprávnené osoby, ktoré si v dobe pôvodnej platnosti zákona o odškodnení si nárok z akýchkoľvek príčin neuplatnili alebo pre nedostatok dôkazných dokumentov konanie v uplatnení svojich práv nedokončili.

Odškodnenie za obmedzenie osobnej slobody, väznenie, deportáciu alebo nútenú pracovnú službu v armáde sa poskytuje podľa želania odškodňovanej osoby vo forme jednorázového poskytnutia cenných papierov alebo doživotnej renty. Tento nárok si môže uplatniť len priamo poškodená osoba alebo jej manžel či manželka. V ďalšej rodinnej línii sa tento nárok nededí.

Odškodnenie za stratu života v dôsledku perzekúcie si môžu nárokovať zákonní dedičia zomrelej osoby, jej výška je 400 tisíc HUF a vypláca sa v hotovosti. Táto suma bola stanovená novelou zákona v roku 2003, ktorá nahradila rozhodnutím Ústavného súdu MR zrušenú pôvodne priznávanú čiastku 30 tis. HUF a ktorá vyvolala vo svojej dobe pre svoju ponižujúcu neprimeranosť oprávnené rozhorčenie dotknutých.

Nárok je možné uplatniť v lehote od 31. marca do 31. júla 2006, po tomto termíne možnosť uplatnenia nároku zaniká.

Žiadosti o uplatnenie nároku alebo obnovu konania sa podávajú za každú odškodňovanú osobu na osobitnom tlačive žiadosti, ktoré je dostupné na webovej stránke www.karpotlas.hu. Ak je oprávnených osôb – dedičov viac, každý si uplatňuje svoju adekvátnu časť dedeného nároku na osobitnom tlačive.

V prípade, že nárok bol v pôvodnej lehote uplatnený, ale konanie nebolo právoplatne ukončené, pre obnovenie konania je treba podať novú vyplnenú žiadosť. Ak niekto podáva žiadosť o odškodnenie za stratu viacerých rodinných príslušníkov, za každého z nich sa vyplňuje osobitná žiadosť. K žiadostiam je treba pripojiť všetky dostupné dôkazné listiny a dokumenty, ktoré potvrdzujú okolnosti a opodstatnenie nároku (repatriačný preukaz, potvrdenie o pobyte v táboroch napr. od strediska MČK v Arolsen, úmrtný list, rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho, výpis z matriky potvrdzujúci stupeň rodinnej spriaznenosti, osvojovacia zmluva a pod.). Ak by zaobstaranie takého dokumentu narážalo na neúmerné alebo neprekonateľné prekážky, výnimočne je možné ho nahradiť miestoprísažným prehlásením svedka. Dôkazné bremeno v každom prípade je na strane žiadateľa, ktorý okrem vyplnenej žiadosti musí poskytnúť všetky dokumenty dokazujúce opodstatnenosť nároku.  Výnimkou je prípad, ak žiadateľ v predchádzajúcom konaní takéto dokumenty už poskytol.

Žiadosti a k nej pripojené doklady sa posielajú na adresu

Központi Igazságügyi Hivatal

Kárpótlási Főosztály

1519 BUDAPEST, Pf. 46

Pre prípad osobného odovzdávania žiadostí sídlo úradu je 1116 BUDAPEST, Hauszmann A. u. 1.

Od inej osoby než od žiadateľa v prípade osobného odovzdávania žiadostí je treba mať k tomu notárom overené a do maďarského jazyka preložené splnomocnenie.

Príslušné orgány Maďarskej republiky majú pre rozhodnutie o žiadosti stanovený termín šesť mesiacov, ktorý v mimoriadne zložitom prípade môže byť jedenkrát predĺžený o ďalšie tri mesiace.

Odporúčame všetkým, ktorých sa to týka:, aby dokazujúce dokumenty k svojej žiadosti pripojovali v overených odpisoch a neposielali originály, pretože tieto v žiadnom prípade sa žiadateľovi nevracajú.

Ing. Tomáš Lang, Phd.

Maďarskej republike bol prijatý zákon č. XLVII/2006 a k nemu vykonávacia vyhláška č. 67/2006, podľa ktorých sa otvára možnosť uplatniť si nárok na odškodnenie za stratu slobody väznením, nútenou pracovnou službou v maďarskej

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s