Idősebb Antall Józsefre emlékeztek

A Váci Zsidó Hitközség tagsága augusztus 4-én Istentiszteleten emlékezett meg id. Antall József egykori Belügy Minisztériumi tanácsos,menekültügyi kormánybiztos születésének 110. évfordulójáról.

Turai János  hitközségi elnök méltatta id.Antall József érdemeit, akinek közreműködésével több ezer, zömében lengyel, közöttük számos zsidó menekült meg a biztos haláltól, a II. világháború idején.

Az õ rendeletére állították fel többek között Vácon a fasiszta megszállás alatti Lengyerországból kimenekített zömében zsidó árva gyerekek tanintézeti iskoláját, valamint Vámosmikolán a lengyel emigráns tisztek táborát is.

Mind ezeken kivül a Balaton környéki településeken  is létesültek menekült lengyel kolóniák, bennük kulturális és tanintézetekkel id. Antall József hathatós közreműködésével.

Korabeli visszaemlékezések bizonyitják, hogy id.Anatall József több esetben is meglátogatta a váci tanintézetet, Henrich Slavik lengyel emigráns vezetõ és munkatársai kíséretében. Az õ eligazítása alapján a rögtönzött tanintézet lakóit romai katolikus lengyel gyerekek iskolájának álcázták. Az intézet lakóit Magyarország német megszállását követően id. Antall József összeköttetései alapján mentették ki az országból.

id. Antall József korának igazi hõse volt, pedig csak azt tette amit hivatali esküjében vállalt, ehez kellett még igaz magyarsága és végtelen segítõkész emberi tulajdonsága, becsületessége.

Nem hivatkozott arra, mint a legtöbb korabeli  hivatali vezetõ társai, amikor a magyar zsidóság zömét elpusztították, hogy “parancsra cselekedtek”, pedig olyan közegben élt és dolgozott ahol fasiszta besugók és mélyen antiszemita politikusok vették körül és figyelték minden mozgását.

Bármelyik pillanatban életével fizethetett volna életmentõ  tetteiért, amit  személyes szabadságának teljes  korlátozásáig híven teljesített. id. Antall józsef érdemeit igazán csak halála után értékelték, tetteivel  örökre beírta nevét  a “Világ Igazai” sorában, emlékét a eruzsálemi  Yad vaShemben fa õrzi.

A közösség tagjai kádist mondtak id. Antall József örök emlékéért.

Szilágyi Anna