Galanta si pripomenula 62 rokov od deportácií židovských obyvatelov

Pamiatku deportovaných a umučených židovských obetí, ktoré zahynuli počas druhej svetovej vojny, si na galantskom židovskom cintoríne v nedeľu 18. júla uctili členovia židovských náboženských obcí spolu so zástupcami mesta a hosťami.

“Pripomenuli sme si 62 rokov od tých hrozných dní, kedy odvliekli židovských občanov nášho mesta a okolia do táborov smrti. Dotklo sa to 1800 ľudí, z ktorých sa už 1400 domov nikdy nevrátilo,” Bővebben…