Pozvánka – Meghívó

230. výročie Židovskej náboženskej obce v Komárne – spomienková slávnosť v cintoríne a podujatie v Menháze

230 éves a Komáromi Zsidó Hitközség – megemlékezés a temetőben és program a Menházban

Po dlhom čase sa môžeme opäť osobne stretnúť. Dňa 22. augusta (nedeľa) začína naša jesenná sezóna, v tento deň spúšťame sériu podujatí pri príležitosti 230. jubilea našej obce a budeme spomínať na obete holokaustu z Komárna a okolia.

Hosszú idő után újra személyesen találkozhatunk. Augusztus 22-én (vasárnap) kezdődik őszi szezonunk, ezen a napon indul a 230. jubileumunk ünnepségsorozata és emlékezünk a Holokauszt komáromi és környékbeli áldozataira is.

Program/Program:

10:30 Pietny akt pri príležitosti 77. výročia deportácie Židov z KomárnaMegemlékezés a komáromi zsidóság deportálásának 77. évfordulóján

Slávnostný príhovor prednesie budínsky hlavný rabín dr. Tamás Verő, účinkuje hlavný kantor dr. Gergely Nógrádi – Ünnepi beszédet mond: dr. Verő Tamás budai főrabbi, közreműködik dr. Nógrádi Gergely főkántor

Miesto konania: židovský cintorín, Ulica zlatého muža 1. – Helyszín: Zsidó temető, Aranyember utcája 1.

Európsky deň židovskej kultúry Zsidó Kultúra Európai Napja (miesto konania: Menház, Eötvösova ulica 15. – helyszín: Menház, Eötvös utca 15.)

12:00 Predsviatočné melódie v podaní hlavného kantora dr. Gergelya NógrádihoÜnnepváró dallamok dr. Nógrádi Gergely főkántor előadásában

12:30 Myšlienky pred vysokými sviatkami – prednáška hlavného rabína dr. Tamása VerőGondolatok a nagyünnepek előtt – dr. Verő Tamás főrabbi előadása

13:00 Odovzdanie cien Kehila – Kehila-díjak átadása

13:20 Kóšer obed – Kóser ebéd

14:00 Prehliadka rekonštruovaného rituálneho kúpeľa mikve na adrese Eötvösova ulica 9 – A felújított mikve – rituális fürdő megtekintése az Eötvös utca 9-ben

Účasť je bezplatná, ale podmienená registráciou do 20. augusta 2021 na adrese kile@menhaz.sk. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges a kile@menhaz.sk e-mail címen 2021. augusztus 20-ig.

Podujatie je dvojjazyčné, v slovenskom a maďarskom jazyku. Tlmočenie je zabezpečené. Az esemény két nyelven, szlovákul és magyarul zajlik, tolmácsolást biztosítunk.

Podujatie podporili: Mesto Komárno, Nitriansky samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, JHF, Správa Nadácie Gábora Bethlena a.s. – Támogatók: Komárom városa, Nyitra Megye Önkormányzata, Kisebbségi Kulturális Alap, JHF, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Zmena programu vyhradená! – A programváltozás jogát fenntartjuk!

“A múltat, a múltnak hagyatékát kell kutatnod” – tanulmányi verseny eredményhirdetés

Pályázati értékelés, elhangzott 2014. június 8-án a komáromi zsinagógában:

A Komáromi Zsidó Hitközség és a bírálók nevében szeretném megköszönni, hogy bekapcsolódtak a pályázatba és munkájukkal hozzájárultak – a Holokauszt 70. évfordulóján – a méltó megemlékezéshez.
A téma és a választott  módszerek sokfélesége miatt a  bírálatra  vállalkozóknak nehéz feladtuk volt. Értékelésünkkel igyekeztünk  kifejezni közösségünk munkájuk iránti elismerését.
Először a képzőművészet témakörben született alkotásokat szeretném ismertetni. Felhívom a figyelmüket, hogy a beérkezett munkák a zsinagóga előterében megtekinthetők.

Díjátadó közben... (foto: Baráth Márta)

Díjátadó közben… (foto: Baráth Márta)

Általános iskolás pályázóink közül kiemelném a záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola  diákjainak munkáját, akik 5-8. osztályos tanulók: Mitru Zsombor, Danics Petra, Varga Evelin, Széles Szabolcs és Dicső Eszter  igényes kifejező rajzaikkal pályáztak, Szvák Jánosné és Szvák Enikő irányításával.

A komáromi Jókai Mór Alapiskolából a  Danis Dávid és Nagy Csaba által készített kollázst, amely alapos történelmi és irodalmi ismeretekről tanúskodik. Munkájukat Jóba Tamás történelemtanár irányította.

Szintén említésre méltók a csilizradványi Csicsay Éva tanítványai: Szabó Margarita és Ollé Dóra által készített alkotások.

A  nagyváradi Ady Endre Líceum  diákjai: Oláh Henriett, István Zsuzsanna, Kádár Orsolya, Pénzes Kinga és Szabó  Vivien rajz, kollázs és fotók készítésében jeleskedtek. Munkájukat Fazakas Gábor segítette.

Megyeri Dániel a budapesti Lauder Zsidó Közösségi Iskola tanulójának kifejező fotói  a mai zsidó életet mutatják be.

A komáromi  Munka Utcai Alapiskolából Sörös Erik fotói Komáromot ábrázolják a múltban és a jelenben.

A középiskolások közül Németh Márton ipolysági diák fotóit, Bodonyi Orsolya és Gál Inez szolnoki gimnazisták plakátjait emelnénk ki. Őket Tóth Tibor illetve Baráth Márta és Tóth Lajos pedagógus segítette munkájukban.

Szlovák tanítású nyelvű iskolából az ógyallai (Hurbanovo) Viktoria Hradecsná pályázott, tanára Zdenka Vráblová.

A felnőttek közül a dorogi Magdics Sára két festményről készített fotóját és az ugyancsak Dorogról pályázó Kálmán Teréz: Emlékezés a háború borzalmaira című pasztelljét emelném ki. Rajtuk kívül Paldeák Anita Túrkevéről Egy rendhagyó Jom Kippur című fotókkal kiegészített munkájával pályázott.

A képzőművészethez hasonlóan műfaji szempontból nagyon sokféle pályázat érkezett irodalmi témakörben is. Az ifjabb pályázók közül Gál Fanni szolnoki tanuló A kavics című novellája nagyon szép történet. Tanára Baráth Márta.

Beňó Zsuzsanna ipolysági gimnazista fényképekkel illusztrált Élet menete című tanulmánya alapos munka megható zárszóval. Segítője szintén Tóth Tibor.

Kiemelném a csilizradványi Berecz Erzsébet Porból porrá című versét. Tanára Csicsay Éva, akinek tanítványai képzőművészeti alkotásokkal is pályáztak.

Érdekes A szenci gyógyszertár története, amelyet Németh János, Matus Mónika tanítványa írt.

Balogh Ákos keszegfalvi diák Az elárult állampolgár címmel írt alapos előtanulmányokat igénylő esszét.

Rósinger Irma Nóra a karcagi zsidóság múltját dolgozta fel képekkel gazdagon illusztrált helytörténeti szempontból értékes írásában.

A felnőttek közül nagyon szép munkával pályázott Baráth Márta szolnoki tanár, akinek És megérzik a fényt a gyökerek című munkája tartalmas idézetekkel a témakör széleskörű ismeretéről tanúskodik.

Projektleírással pályáztak a budapesti Lauder iskola tanárai, Horváth Cecilia és Fenyő Ágnes: Igaz embert keresünk címmel. Munkájukat minden iskolában felhasználhatják a hasonló projektbe bekapcsolódók.

Borbély Eliza: Ahogyan az élet értéktelenné válik című munkája az emlékezési formákra mutat példát.

Nagy Sándor István: Zuglói menedék című értékes esszéje hasznos ismereteket nyújt olvasói számára.

A Szerbiából pályázó Radmila Markovics, Hasonló sorsú költők valóra vált víziója címen írt verselemzést.

Külön említeném a szépirodalmi alkotásokat. A Dorogról pályázó Wáry Zsuzsanna novelláját, melynek címe Egy fiatal ellenálló naplója.

Kohut Judit budapesti pályázó Egy csillagos ház nevében írt elbeszélését és a pécsi Árvay Zsófia Hidas Mórról írt nagyon jó novelláját. Petőné Herman Noémi Dunakesziről versekkel pályázott. Ki vagyok én? Ki a zsidó? címmel. Ebből idéznék néhány sort

„Ki a zsidó ma?

Az, ki vállalja és büszke rá,

őrzi hitét és emlékszik rá,

hogy az emlékek őrzője csak elme lehet,

Add tovább te is gyermekednek.”

 

A pályázóknak köszönjük az értékes munkákat, a díjazottaknak szívből gratulálunk!

Pozvánka/Meghívó

Pozvánka na deň martýrov

ŽNO v Komárne týmto pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na tryznu, ktorá sa bude konať v nedeľu 8. júna 2014 pri  príležitosti 70. výročia deportácie Židov z Komárna a okolia.

Program:

10:30- Spomienka na židovskom cintoríne (Ul. Zlatého človeka 1)

Slávnostný prejav prednesie rabín István Darvas, účinkuje kantor Immánuel Zucker

12:00- Zapálenie sviečok v synagóge pri pamätníku obetí

12:15- Mikromúzeum Ármina Schnitzera – otvorenie novej výstavy

 

13:00 „Musíš skúmať dedičstvo minulosti” vyhodnotenie projektu, odovzdanie cien

 

Spomínajme spoločne!

 

Mártírnapi meghívó

A Komáromi Zsidó Hitközség ezúton hív meg minden jóérzésű embert a Komárom és környéke zsidósága deportálásának 70. évfordulója alkalmából tartandó emlékünnepségre, melyre 2014. június 8-án (vasárnap) kerül sor.

Program:

10:30- Megemlékezés a zsidó temetőben (Aranyember utcája 1.)

Ünnepi beszédet mond Darvas István rabbi. Közreműködik Zucker Immánuel kántor.

12:00- Gyertyagyújtás az áldozatok emlékművénél a zsinagógában

12:15- A Schnitzer Ármin Mikromúzeum új tárlatának megnyitója

 

13:00 „A múltnak hagyatékát kell kutatnod” című pályázat értékelése, díjkiosztás

 

Emlékezzünk együtt!