A zsidó kultúra ünnepe Komáromban

menhaz.jpg

Szeptember első vasárnapján a Zsidó Kultúra Európai Napját ünnepeljük a kontinensen, hetedik éve Komárom is részese a nemzetközi eseménysorozatnak. Reggel a „Ledor Vador”- zsidó közösségek találkozója nyitotta a nyolc órás eseménysorozatot a zsinagógában. Pasternák Antal, a KZSH elnökének üdvözlő szavai után után Paszternák Tamás moderálta a programot. A vendégek között köszönthettük dr. Hortai Éva és Szabó Béla alpolgármestereket, dr. Bastrnák Tibor polgármester úr levélben üdvözölte a rendezvényt, melyen szabadsága miatt nem tudott megjelenni, dr. Miroslav Hargaš evangélikus lelkészt és a régió szinte valamennyi közösségének képviselőjét. A hitközségek vezetői a jövőről, az együttműködés lehetőségeiről beszéltek, Haas Tibor előimádkozó mutatta be a galántai közösséget, kiemelve a hagyományok ápolásának fontosságát, Jávor Mátyás a székesfehérvári kile vezetője a rabbi hiányának problémáját vázolta, dr. Dušan Rybár egy kis közösséget, Rimaszombatot képviselte és avatta be a hallgatóságot az ottani mindennapokba. Einhorn László Tatáról ékezett, elmesélte, milyen fontos, hogy a kis közösség tagjai ma már rendszeresen látogatják a komáromi zsinagógát. Sándor Péter az újjáalakult Soproni Zsidó Hitközség életében nyújtott bepillantást, Villányi Tibor a Győri Zsidó Hitközség volt elnöke, a rendszeres I´tentiszetletek fontosságát emelte ki. A találkozóhoz délután csatlakoztak a dunaszerdahelyi és az érsekújvári hitközségek küldöttségei is. Radnóti Zoltán a lágymányosi zsinagóga rabbija színes, számítógépes prezentációval szólt hozzá a megkezdett közösségépítő témához, bemutatta, hogyan építette fel munkatársaival és önkéntesekkel a lágymányosi körzetet az alapoktól, előadásában külön kitért a Nagyünnepek megtartásának és a tanulás fontosságára. A délelőtt a Hotel Európában közös ebéddel folytatódott. Ebéd előtt Zeev Boker Izrael Állam pozsonyi nagykövete köszöntötte a részvevőket. Beszédében kiemelte az ilyen találkozók fontosságát, Izrael és a V4-ek kapcsolatát elemezte, beszélt a jövő terveiről is. A délutáni programra megteltek a zsinagóga padsorai, elsőként dr. Marta Zágoršeková lépett a mikrofonhoz, aki a zsidó kultúra interkulturális kapcsolatit elemezte akadémiai színvonalú előadásában. Az ebéd utáni rész valamennyi programját Vadász Magda fordította, így az előadások szlovák és magyar nyelven is elhangzottak. A felnőttek programjával párhuzamosan zajlott a Sófár Süni gyermekprogram a Krausz Mór teremben Paszternák András vezetésével. Dr. Balázs Gábor a budapesti Wesselényi utcai ortodox iskola igazgatója közvetlen, stílusával, szakmai felkészültségével lenyűgözte a közönséget. Összefoglalójában a zsidóság irányzatait ismertette. A Wallenstein Zoltán teremben az „Ismerjük meg szomszédainkat! ” sorozat vendége a közelmúltban megújult Soproni Zsidó Hitközség volt, melynek életét Sándor Péter elnök mutatta be. Az egyes programelemek között a vendégek nemcsak a folyosókon, hanem a Menház részben már felújított kertjében is elidőzhettek, itt a Generációk Sátra várt mindenkit. A program a zsinagógában folytatódott, ahol a 2007. évi Kehila és Kehila Haver díjakat adtuk át.

A Zsidó Kultúra Európai Napján Kehila- a közösségért díjban részesültek:

Vadász Magda – A Hitközségi Híradó szlovák nyelvű oldalainak többéves önkéntesként végzett fordítói munkája elismeréseként.

Dr. Novák Tamás – A régió Holokauszt oktatásában és az események kutatásában végzett munkája elismeréseként.

Sándor Tamás – A tatabányai Szenes Hanna Magyar-Izraeli Baráti társaság elnöke, a megyében a zsidó kultúra és hagyományok, illetve Izraellel kapcsolatos ismeretterjesztés területén végzett munkája elismeréseként.

Messinger Tibor– az Érsekújvári Zsidó Hitközség előimádkozója, a helyi közösség vallási hagyományainak ápolásáért, továbbviteléért.

Kehila – haver díjban részesültek

Andruskó Imre – A komáromi Selye János Gimnázium igazgatója, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa parlamenti képviselője a Holokauszt oktatás bevezetéséért, az iskola egykori zsidó diákjai emlékének megőrzése terén végzett munkája elismeréseként.

Tóth Tibor – Az ipolysági gimnázium tanára, a Holokauszt oktatás terén alkalmazott nemzetközi módszerek meghonosításáért, kutató és oktató munkájáért.

A díjakat Paszternák András és Paszternák Tamás koordinátorok adták át. A délutánt a Klezmerész együttes csodálatos koncertje zárta. A Garai Péter vezette együttes vidám hangulatot teremtett a zsinagógában. A közönség együtt dúdolta, tapsolta az ismert dalokat a zenekarral. Az eseményen megjelent Fazekas László református püspök-helyettes és Varga Anna a Városi Művelődési Központ igazgatónője is.

A Zsidó Kultúra Európai Napja komáromi programja több mint 300 érdeklődőt vonzott. Büszkék vagyunk arra, hogy Pozsonyon kívül Szlovákiában az egyetlen város voltunk ahol programot rendeztek ezen a napon. Az esemény lebonyolításában Haas Judit irodavezetőt, a Pasternák családot, Kollár Zoltánt és Piczek Ferencet illeti köszönet.

A hangosítást a Városi Művelődési Központ ingyenesen biztosította. Az idén először a Magyar Zsidó Kulturális Egyesülettel közösen szerveztük a programot, külön köszönet Deák Andreának.

A program a Holland Zsidó Kulturális Alap, a Jewish Childs Day, Nyitra Megye Önkormányzata, a MAZSIHISZ, Komárom Városa, a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetsége és a Joint támogatásával jött létre. A nap a visszajelzések alapján elérte célját, segített a zsidó kultúra és hagyományok felelevenítésében, a közösségépítésben és a tolerancia növelésében.

Találkozzunk jövőre is!

Hangverseny a zsinagógában

eujvar-20070429-112-210-c.jpg

A 2007-es Érsekújvári Zenei Tavasz keretén belül április 29-én került sor az ortodox zsinagógában a Goldmark Kórus koncertjére. A budapesti Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem vegyes kórusát az 1969-es tanév elején Scheiber Sándor rabbi, az Országos Rabbiképző Intézet akkori igazgatója és Ádám Emil, az intézet kántorképző karának vezetője alapította.A kórus a maga nemében jelenleg az egyetlen zsidó amatőr kórus Magyarországon és külföldön egyaránt. Feladatuknak tartják a zsidó vallási és profán énekek felelevenítését, valamint bemutatását határaikon belül és azokon túl is. A kórus repertoárjában az ókori zene, zsoltárok, imaköltemények, jiddis és haszid népzenei feldolgozások, a századforduló magyarországi zsinagógáinak énekei, de zsidó zenei anyagok modern kórusfeldolgozásai Bővebben…

Koncert v synagóge

eujvar-20070429-096-210-c.jpg

V rámci Novozámockej hudobnej jari 2007 sa v ortodoxnej synagóge 29. apríla uskutočnil koncert speváckeho zboru Goldmark. Zakladateľmi miešaného zboru rabínskeho seminára Židovskej univerzity v Budapešti na začiatku výukového roku 1969 bol Rabbi Sándor Scheiber, vtedajší riaditeľ rabínskeho seminára a Emil Ádám, vedúci katedry kantorského spevu.Súbor je v súčasnej dobe jediným amatérskym hudobným telesom svojho druhu v Maďarsku i okolitých štátoch. Za svoju úlohu považuje oživovanie diel židovskej i svetskej hudby a jej prezentáciu doma i v zahraničí. Repertoár zboru pozostáva zo skladieb z dávnoveku, zo žalmov a modlitieb, ľudovej hudby Bővebben…

Tomáš Lang – Sándor Strba: Holokaust na južnom Slovensku (na pozadí histórie novozámockých Židov)

nz-04.jpg

(KALLIGRAM Bratislava 2006, 608 s. a 64 s. fotografickej prílohy)

Prvé vydanie tejto knihy v maďarskom jazyku sledovalo za cieľ podať súhrnný pohľad na históriu novozámockých Židov od počiatku ich usídlenia sa v  meste až do dnešných dní. Na základe zachovaných a dostupných archívnych materiálov, ale i spomienok ešte žijúcich súčasníkov  sme považovali za dôležité prezentovať túto históriu dnešnej širokej verejnosti. Poukázať na úlohu, ktorú židovstvo hralo vo všetkých sférach spoločenského života, na jeho prínos rozvoju a životu mesta, oživiť obraz časov usídlenia, rozmachu, spoločenskej akceptácie i následného vytesňovania a praktického zničenia a zániku tejto komunity. Podnet k napísaniu u oboch spoluautorov vychádzal zo smutných a bolestivých osobných spomienok, skúseností a zážitkov. Bővebben…