Panoráma Chanuky

chanuka.jpg

 

Komárno 

V Komárne sme oslavovali Chanuku roku 5767 spolu s členmi židovských náboženských obcí miest Tatabánya, Tata, Štúrovo, Bicske a Győr. Hostí klubu Shalom uvítal programový koordinátor komunity, Tamás Paszternák, hovoril o pôvode a o zvyklostiach tohto sviatku.  

Verne našim tradíciám, sviečky zapálil náš spoluveriaci, Gábor Várnai. Hravé tkanie trendelu viedol András Paszternák. Bolo pre nás veľkým potešením, že vďaka židovskej tlači v Maďarsku a Internetu sa ku nám mohol pripojiť aj náš spoluveriaci z Bicske Balázs Szverle, ktorý našej komunite daroval vlastnú podmaľbu na skle. Po vyhlásení programov na rok 2007 sme blahoželali tajomníčke našej náboženskej obce Eve Ádlerovej pri príležitosti jej blížiaceho sa okrúhleho jubilea. Sviatok sme ešte viac osladili chutnými šiškami.         

Nové Zámky 

Židovská náboženská obec v Nových Zámkoch pohostila sviatočnou rybacou večerou v posledné popoludnie Chanuky hostí z mesta Nových Zámkov, Štúrova, Komárna, Levíc a  zo zahraničia. Po úvodnom uvítaní predstaveného Tomáša Rotha citoval Tomáš Saltzmann význam tohto sviatku a potom hovoril Tibor Messinger o parašat shavua. Dámy, ktoré sú členkami komunity, servírovali tradičnú huspeninovú rybu s orechami. Chutné jedlo pripravil Tibor Messinger s manželkou Gizellou. Muži sa zhromaždili k poobedňajšej modlitbe v protiľahlej modlitebni.           

Chanuka itt- Chanuka ott (regionális körkép)

chanuka.jpgGyőr

Az idén felújított egykori győri neológ zsinagóga, ma a Művészetek Szentélye adott otthont a város és a régió chanukai ünnepségének, december 17-én, vasárnap. A színültig telt templomban Villányi Tibor a Győri Zsidó Hitközség elnöke köszöntötte a vendégeket, köztük a megyei közgyűlés elnökét, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapátot, a társegyházak képviselőit, dr. Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbit, Tóth Emil főkántort, Suchmann Tamás alelnököt és dr. Egri Oszkárt a MAZSIHISZ képviseletében. Bővebben…

Sviatok Simchat Tóra v Nových Zámkoch

Koniec Veľkých sviatkov, oslavy Simchat Tora – radostné sviatky už tradične oslavujeme spolu, všetci z regiónu v Nových Zámkoch. Po úvodných slovách predsedu Tomáša Langa prehovorili páni Messinger a Saltzmann, spomínali na sviatky a na staré časy. Chatani – snúbenci Tóry boli šesťdesiatnici, tí ktorí oslavovali svoje 60. narodeniny v tomto roku a ktorí nás vítali s bohato prestretými stolmi. Návštevníci mali možnosť si pozrieť nový plot, vyrobený z kovaného železa. Opäť sa nám naskytol pekný príklad regionálneho stretnutia.PT

Szimchat Tora Érsekújvárott

A Nagyünnepek lezárása Szimchat Tora a Tóra örömünnepe hagyományosan az érsekújvári közösségbe szólította hittestvéreinket a régióból. Lang Tamás elnök üdvözlő szavai után Messinger úr és Saltzmann úr emlékeztek az ünnepre és a régi idők ünnepléseire. A chatanok- vőlegények, akik bőséges asztalt terítettek, ezúttal a 2006-ban hatvanadik születésnapjukat ünneplő tagok voltak. A megjelentek már megtekinthették a zsinagóga csodálatos új kovácsoltvas kerítését. Ismét a régiós találkozások szép példáját láthattuk.

 

PT

Askara – Nové Zámky 2006, príhovor predsedu ŽNO Nové Zámky, pána Ing. Tomáša Langa, Phd.

Vážené pietne zhromaždenie, vážení hostia, milí bratia a sestry,

so železnou pravidelnosťou a smútkom v srdci sa schádzame na tomto mieste už 62 rokov, aby sme si pripomenuli nenahraditeľnú stratu jednej rozkvitajúcej komunity, mnoho storočnej súčasti európskej a svetovej kultúry, stratu šestiny obyvateľov nášho mesta, stratu našich najbližších a najdrahších. Stratu tých, ktorí sa stali obeťou najväčšieho zločinu v dejinách ľudstva, stratu obetí Holokaustu.

Bővebben…