A pozbai példa

Dombok között kanyarogva vezet az út az Érsekújvári járás kis településére Pozbára. A falunak ma 545 lakosa van, a nyugalmat csak az Érsekújvár – Léva közti vonat néha zavarja meg, egy igazi kis csendes szigeten járunk. A Vészkorszak előtt négy zsidó család lakott itt, ők voltak a kereskedők és a kocsmárosok is. A református falu határában található Szentkút híres katolikus búcsújáróhely.

Hatvan három év után,  2007. szeptember 16-án, a Perlman, Kamer és a két Schwarz családra emlékezett a falu. A Perlman család egykori házának kertjében, a falu közepén avattak emlékkövet. A történetben összekötő kapocs Miriam Neiger – Fleischmann neves izraeli festőművésznő, a Perlman család leszármazottja. Miriam 1948-ban született Komáromban, egyéves korában alijázott szüleivel Izraelbe, ahol a Becalel Akadémia elvégzése után ismert festőművész és később költő is lett. A rendszerváltás után kezdett visszajárni szülővárosába és a régióba, ahol több kiállítása is volt. Így került kapcsolatba Pozbával is.

A megemlékezés Valent Aranka polgármester asszony megnyitó beszédével kezdődött, aki felidézte a Holokauszt eseményeit. Helyi diákok szavalata után Pasternák Antal, a Komáromi Zsidó Hitközség elnöke szólt. Tóth Árpád református lelkész elmélkedése után, Szigeti László a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa parlamenti képviselője, volt oktatási miniszter az emlékezés és az oktatás szerepét emelte ki beszédében. Az emlékkövet, melyen a családok neve magyarul és héberül van feltüntetve Miriam Neiger -Fleischmann és Kis Pál alpolgármester leplezték le, Miriam meghatódva mondott köszönetet a falu lakosságának és polgármesterének. Az idősek közül sokan meséltek személyes emlékeikről, melyek a négy családhoz fűzték őket. A gyászimát és a Kadist Messinger Tibor, az Érsekújvári Zsidó Hitközség előimádkozója recitálta.

A program a helyi kultúrházban tartott fogadással zárult, melyen a művésznő festményt ajándékozott a községnek.

E négy zsidó család emléke örökre kőbe vésve fennmarad, bízunk benne, hogy a környék többi települése is követi majd a pozbaiak példáját.

PT

Emlékműavatás Pozbán „Írassál be a jók könyvébe…!“ – Pasternák Antal, a Komáromi Zsidó Hitközség elnökének pozbai beszéde 

„ A tanulság az, hogy az igaz emberek halála olyan mint a Szentély felégetése“- mondja a Talmud Rosh Hasanah traktátusa a mai napról.

 

Tisztelt Emlékezők!

 

Különleges helyen vagyunk egy különleges napon. Pár nappal a zsidó újév Rosh Hasanah, egy nappal Sabat tsuva a megtérés szombatja után. A zsidó naptár szerinti 5768. év tisri havának 4. napja van ma, Gedaja böjtje, amikor egy igaz ember Gedaja halálára emlékezik a világ zsidósága, ezen a napon mi itt a pozbai zsidó családok emlékművét avatjuk. Bővebben…

Príklad z Pozby

tizparancsolat.jpg

 Pokým prídeme do malej dediny v okrese Nové Zámky do Pozby cesta prechádza medzi malebnými kopcami. 16. septembra 2007 niekoľko dní po Roš Hašana, po šesťdesiatych troch rokoch si dedina pripomenula rodiny Perlmanovcov, Kamerovcov a dve rodiny Schwarzovcov. V strede dediny v záhrade rodiny Perlmanovcov odhalili pamätník. Spojítkom v tejto histórii je známa akademická maliarka z Izraelu pani Miriam Neiger – Fleischmannová, ktorá je potomkom rodiny Perlmanovcov. Miriam sa narodila v roku 1948 v Komárne, mala jeden rok keď spolu s rodičmi odišla do Izraelu, kde po absolvovaní Akadémie Becalel sa stala známou maliarkou a neskoršie aj básničkou. Spomienka sa začala prejavom starostky pani Aranky Valentovej, ktorá hovorila o Holokauste. Po recitácii miestnych žiakov prehovoril predseda ŽNO v Komárne pán Anton Pasternák, po ňom nasledoval kňaz reformovanej cirkvi  Árpád Tóth. Poslanec NR SR, bývalý minister školstva SR pán László Szigeti vo svojom prejave zdôraznil úlohu spomínania a vzdelávania. Na pamätnej tabuli sú vyznačené mená rodín tak v latinkou ako aj v hebrejčine. Tabuľu odhalili Miriam Neiger Fleischmannová a vicestarosta Pavol Kiss. Miriam sa s dojatím poďakovala obyvateľom obce a starostovi. Starší občania hovorili o svojich dojmoch ktoré sa viažu k štyrom spomenutým rodinám. Smútočnú modlitbu – Kadiš – recitoval pán Tibor Messinger so ŽNO v Nových Zámkoch.Spomienka na štyri rodiny zostane navždy vtesaná do kameňa: Veríme tomu, že aj ostatné obce z regiónu budú nasledovať príklad z Pozby.