Pozvánka – Pamätný den holokaustu vyhlásený OSN

 nedel´a 25. januára 2009

 

OSN v roku 2005 uznesením vyhlásilo 27. január, deň oslobodenia koncentracného tábora v Osviencime – Birkenau, za Pamätný den holokaustu.  ŽNO v Komárne od roku 2007 každorocne usporadúva spomienkový den. V roku 2009 uplynie 100 rokov od založenia Židovskej mládežníckej organizácie v Komárne, a preto budeme v tomto roku spomínat na mladých, ktorí sa z dôvodu jednej šialenej myšlienky, fašizmu, nikdy nestali dospelými.

Januárový program bude prebiehať na obidvoch brehoch Dunaja, v dvoch krajinách, ale s jediným cielom, zosilniť toleranciu, bojovať proti nenávisti a diskriminácii.

Program:

14:00 Slovenská cesta židovského dedicstva – odhalenie pamätnej tabule na stene Menházu

(Komárno, Ul. Eötvösa 15.)

Slovenská cesta židovského dedičstva tvorí určujúcu časť Európskej cesty židovského dedičstva a slúži na prezentáciu existujúceho dedičstva, ktoré ostalo zachované aj po holokauste, je viditelné v krajine a pripomína kedysi veké a silné komunity. Je už symbolické, že odhalenia tabul´e sa uskutoční pri príležitosti Pamätného dna holokaustu, ked chceme ukázat, že židovská komunita v Komárne existuje aj dnes a robí všetko v záujme toho, aby židia tvorili súčasť života mesta a regiónu.

Tabul´u odhalí dr. Maroš Borský, riaditel´ Slovenského strediska židovského kultúrneho dedičstva.

15:30- Spomienka a premietanie filmu (Kino Jókai, Komárom (MR), Táncsics utca 13.)

Po spomienke v rámci slávnostného programu bude premietnutý film

Chlapec v pásikavom pyžame

(dlžka filmu asi 94 min.).

Vstup je bezplatný, žiadame o predbežnú registráciu (registrácia od 5. januára do 16. januára 2009 na e-mailovej adrese kile@menhaz.sk , zo Slovenska na telefónom čísle 035/7731-224 (v pondelok 15:00-17:00, vo štvrtok 10:00-12:00), z Maďarska na telefónom čísle 06203588676).

 Po odhalení tabul´e pôjde bezplatný autobus od Menházu ku kinu a po premietnutí filmu späť.

(aj z tohto dôvodu je potrebná predbežná registrácia).

Spomínajte spolu s nami!

Meghívó – ENSZ Holokauszt Nap – Komárom

2009. január 25., vasárnap

Az ENSZ 2005. évi határozatával január 27-ét, az Auschwitz-Birkenau koncentrációs tábor felszabadításának napját, a Holokauszt emléknapjává nyilvánította. A Komáromi Zsidó Hitközség 2007 óta ezen a napon minden évben tart megemlékezést. 2009-ben lenne 100 éves a Komáromi Zsidó Ifjúsági Egyesület, ezért idei programjainkon azokra a gyermekekre fiatalokra emlékezünk, akik egy őrült eszme, a fasizmus miatt nem lehettek soha felnőttek. A januári program a Duna mindkét partján zajlik, két országban, de mégis egy célért, a tolerancia erősítéséért, a gyülölet és a kirekesztés ellen.

Program:
14:00- „A Szlovák Zsidó Örökség Útja”- táblaavatás a Menház Zsidó Kulturális és Közösségi Központ falán (Észak-Komárom, Eötvös u. 15.) A Szlovák Zsidó Örökség Útja az Európai Zsidó Örökség Útja meghatározó része, azt a célt szolgálja, hogy bemutassa mindazt az épített örökséget, amely a vészkorszak után ma is látható az országban, emlékeztessen az egykor nagy és erős zsidó közösségekre.
Jelképes, hogy a táblaavatásra az ENSZ Holokauszt napon kerül sor, mutatva ezzel, hogy a komáromi közösség ma is létezik és mindent megtesz azért, hogy a zsidóság része legyen e város és a régió életének.
A táblát felavatja: dr. Maroš Borský, a Szlovák Zsidó Örökség Központ igazgatója

15:30- Megemlékezés és filmvetítés (Jókai Mozi, Dél- Komárom, Táncsics utca 13.) A megemlékezést követően az ünnepi program keretében „A csíkos pizsamás fiú” című filmet vetítjük (hossza 94 perc). A belépés díjtalan, előzetes regisztráció szükséges (regisztrálni lehet 2009. január 5-től 2009. január 16-ig a kile@menhaz.sk e-mail címen, Szlovákiából a 035/7731-224-es (hétfő 15:00-17:00, csütörtök 10:00-12:00), Magyarországról a 06203588676-os telefonszámon). A Menház Zsidó Kulturális és Közösségi Központ elől a táblaavatás után ingyenes buszjárat indul a mozihoz (előzetes jelentkezés a fenti elérhetőségeken szükséges), amely a vetítés után visszahozza a nézőket.

Vysoké sviatky v synagóge v Komárne

Vysoké sviatky v synagóge v Komárne

Pozvánka

5769

Účinkujú:  Pál Megyes Študent židovskej univerzity, budúci rabín a kantor Dávid Schwezoff

 

29. septembra 2008                pondelok         18:30

Erev Roš Hašana – začiatok Nového roka, bohoslužby v synagóge. ŽNO v Komárne Vás pozýva na sviatočnú kóšer večeru do sály Zoltána Wallensteina. 

 

30. septembra 2008                utorok              18:00

„Učebňa v Útulku I.”- prvý sviatočný deň – spoločne štúdium

Poobedňajšia modlitba z príležitosti 1. dňa Roš Hašana, Trúbenie na šófar, ceremónia tašlichu, Kiduš

1. októbra 2008                                  streda              18:00

Poobedňajšia modlitba z príležitosti 2. dňa Roš Hašana

„Učebňa v Útulku II.”- spoločne štúdium

8. októbra  2008                                 streda              18:00

Kol nidré – Začiatok najväčšieho sviatku, v synagóge sa modlíme tradičné Kol Nidré a večernú modlitbu.

 

9. októbra 2008                      štvrtok                         Jom kippur

10:00   Synagóga bude predpoludní otvorená

                                                                                 

17:00   Poobedňajšia modlitba z príležitosti Jom Kipur Mazkir – pamiatka na zosnulých, čítanie Tóry

 

Shana tova 5769!

Programy Veľkých sviatkov sa uskutočnia s pomocou bratislavského zastupiteľstva JOINT-u a Holandského židovského humanitného fondu!

Srdečne Vás očakávame!

 

Vedenie ŽNO touto cestou praje každému čitateľovi šťastlivý Nový rok! Šana tova 5769!

5769

A Komáromi Zsidó Hitközség vezetősége ezúton kíván Boldog Új Évet minden Kedves Olvasónknak! Shana tova 5769!

Ünnepi I´tentiszteletek a komáromi zsinagógában

az 5759. zsinagógai év kezdetén

Ünnepi beszédet mond, Tórát olvas: Megyes Pál, judaisztika tanár, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem rabbihelyettes szakos hallgatója

Kántor: Schwezoff Dávid

2008. szeptember 29. hétfő 18.30 Erev Rosh Hasanah

a zsidó Újév kezdete, az ünnep köszöntése, ünnepi Kiddus és kóser vacsora a Wallenstein Zoltán teremben

2008. szeptember 30. kedd 18:00 Rosh Hasanah 1. napja

délutáni és esti ima az ünnep első napján, közös tanulás „Tanház a Menházban I.”, Taslich szertatás. Kiddus

2008. október 1. szerda 18:00 Rosh Hasanah 2. napja

„Tanház a Menházban II,” délutáni ima az ünnep második napján

2008. október 8. szerda 18:00 Kol Nidre – Jom Kippur kezdete

2008. október 9. csütörtök Jom Kippur ünnepe

10:00 Hagyományaink szerint a zsinagóga a délelőtti órákban nyitva tart az imádkozni, tanulni vágyók számára.

17:00 Mazkir (emlékezés az elhunytakra), Tóraolvasás, délutáni ima, az ünnep vége

Shana tova 5769!

Az események a JDC és a JHF támogatásával jöhetnek létre.

Mindenkit szeretettel várunk!

Zsidó Kultúra Európai Napja 2008

www.kultura2008.menhaz.sk

Židovská náboženská obec v Komárne sa od roku 2000 každoročne zapája do medzinárodnej série podujatí Európskeho dňa židovskej kultúry celodenným programom. Ústredným motívom tohtoročných slávností je židovská hudba. Ostatné prvky  komárňanského programu budú v znamení vzájomnej úcty a tolerancie. Väčšina účinkujúcich a hostí prichádza zo vzdialenejších regiónov, a to od  Debrecínu po Szarvas a od Segedína až po Viedeň.

www.kultura2008.menhaz.sk

A Komáromi Zsidó Hitközség 2000 óta minden évben egész napos programmal részese a nemzetközi eseménysorozatnak. Az idei év központi témája a zsidó zene. A program további elemei Komáromban elsősorban az egymás iránti tiszteletről és a toleranciáról szólnak. Ezúttal az előadók és a vendégek nagy része távoli vidékről érkezik, széles régiót átfogva Debrecentől Szarvasig és Szegedtől Bécsig.

www.kultura2008.menhaz.sk