Nagyköveti látogatás a Menházban

Különös megtiszteltetés érte a Komáromi Zsidó Hitközséget, 2005. május 13-án egynapos látogatásra városunkba érkezett Judith Macgregor Nagy-Britannia és Észak-Írország szlovákiai nagykövete. A nagykövet asszony külön kérése volt, hogy Komárom nevezetességei mellett felkereshesse a zsinagógát is. Emberemlékezet óta ez volt az első alkalom, hogy egy ilyen magasrangú diplomata látogatott hozzánk. Délután háromnegyed kettőkor érkezett meg a küldöttség, a nagykövet asszonyt elkísérte Berényi József a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumának államtitkára, Dr. Hortai Éva, Komárom alpolgármestere és Gráfel Lajos a Városi Hivatal vezetője is. A KZSH részéről Pasternák Antal elnök és Weissová Alica fogadták a vendégeket.

Paszternák Tamás koordinátor angolul ismertette a hitközség és a Menház történetét. A mintegy félórás látogatás során a nagykövet asszony élénken érdeklődött közösségünk múltja és jelene iránt, számos kérdést tett fel. A vendégek megtekintették a zsinagógát, a Holokauszt emlékkiállítást, a Wallenstein Zoltán termet és a Schnitzer Ármin Mikromúzeumot is. A KZSH a Hitközségi Híradó példányával és a Menházat ábrázoló képeslappal és könyvjelzővel ajándékozta meg a látogatókat, majd megköszöntük a ránkfordított, kiemelt figyelmet.