A múlt és a jövő hétvégéje Komáromban

Hagyományaink szerint a Mártírnap előtti péntek estén közösen köszöntöttük a szombatot a Menház – Zsidó Kulturális és Közösségi Központ zsinagógájában. Vasadi Péter, a budapesti Lauder iskola tanára előimádkozóként először lépett a komáromi omed elé. Meghatóan recitálta a Kabalat Shabat dallamait, dróséjában a hetiszakaszról beszélt. Öröm volt látni, hogy a Komáromi Zsidó Hitközség fiatalabb tagjai is megjelentek. A kidduson ezúttal a Carmel kft. ügyvezető igazgatója, Szántó György által felajánlott barcheszekre mondtunk áldást.

Vasárnap reggel temetőnkben folytatódott az emlékezés. A moderátorok ezúttal Miroslava Šafarová és Paszternák András voltak, akik köszöntötték a megjelenteket, köztük Judith Macgregor asszonyt, Nagy-Británia szlovákiai nagykövetét és férjét John Macgregort, Nagy-Británia ausztriai nagykövetét, a pozsonyi orosz és magyar nagykövetségek diplomatáit, Kerti Katalint, a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat alelnökét, Streit Sándort a Budapesti Zsidó Hitközség elnökét a MAZSIHISZ képviseletében, dr. Bastrnák Tibort, Komárom város polgártmesterét és  Észak- és Dél-Komárom önkormányzati képviselőit, Helena Psotová asszonyt, Nyitra Megye Önkormányzatának kulturális osztályvezetőjét, dr. František Alexandert, a SZLOZSIHISZ ügyvezető elnökét, a társegyházak képviselőit, a régió hitközségeinek elnökeit és tagjait valamint minden megjelentet.

Klavanskij Anatolij, a budapesti Szeretetkórház kántora énekelte a gyászimát, emlékbeszédet Tóth Péter rabbijelölt mondott. A túlélők nevében Ladislav Urban mérnök emlékezett a sötét időkre (beszéde augusztusi számban olvasható), a Komáromi Zsidó Hitközség részéről Pasternák Antal elnök mondta el gondolatait. Közösségünk feladatának tekinti, hogy a Duna túlpartján elpusztított Komárom-Esztergom megyei zsidóság emlékét is ápolja, rájuk emlékezett Kerti Katalin, a megyei közgyűlés alelnöke.

A kadis elmondása után a Menház falán avatta fel dr. Bastrnák Tibor Észak-Komárom és Zatykó János, Dél-Komárom polgármestere az észak-komáromi önkormányzat által állíttatott négynyelvű emléktáblát. Tóth Péter rabbijelölt szavai után a polgármesterek emlékeztek a város zsidó közösségére, majd Pasternák Antal, a KZSH elnöke mondott köszönetet az emléktáblák felállításában közreműködőknek. Az esemény után a zsinagógában gyújtottunk gyertyát az elpusztítottak névsorát őrzi szimbolikus kemence előtt. Az emléknap a Shalom Klubban ért véget. A helyi és az országos média kiemelten foglalkozott a komáromi eseményekkel (www.menhaz.sk).         

PA-PT