Poradenstvo o odškodnení

Dňa 2 júla sa členovia našej obce, ale aj hostia z Galanty, Nových Zámkov a Piešťan zúčastnili na špeciálnom stretnutí Klubu Šalom, na ktoré sme pozvali pani Révovú, Ágnes Lukácsovú, pracovníčku ŽNO v Budapešti, ktorá prítomných informovala o procese odškodňovania, ktoré končí dňom 31. júla.-ZMENA: možnosť podania žiadostí do 31.12.2006 Dr. Tomáš Lang, predseda ŽNO v Nových Zámkoch, informoval o odškodňovaní nazvanom Zlatý vlak (Aranyvonat).

PT