Smútočná spomienka na martýrov v Győri

Dňa 25. júna v cintoríne v Győri sa stretli tí, ktorí spomínali na 62. výročie Holokaustu, boli tu vedúci predstavitelia mesta a župy, bývalí obyvatelia mesta, zástupcovia z okolitých náboženských obcí. Po dojímavej jidišskej piesni, ktorú predniesol hlavný kantor Emil Tóth pozdravil prítomných predseda miestnej židovskej obce Tibor Villányi. Hlavný rabín Róbert Deutsch vo svojom spomienkovom prejave hovoril o utrpeniach bývalej komunity, ktorá mala niekoľko tisíc členov. Dr. Péter Feldmájer, predseda Zväzu maďarských židovských náboženských obcí zdôraznil dôležitosť spomienky. Po ňom pristúpili k mikrofónu umiestnenom na schodoch pamätnej pyramídy Holokaustu primátor mesta József Balogh, predstavitelia historických cirkví a zástupcovia Celoštátnej organizácie väzňov v  nútenej  pracovnej službe.

Po spoločnom kadiši prítomní kládli vence.

Program pokračoval v obnovenej synagóge v Győri. Veľkú neologickú synagógu predali mestu ešte v 60-tých rokoch, odvtedy synagóga postupne chátrala. Pred niekoľkými rokmi bola zahájená úplná rekonštrukcia a dnes synagóga, budova v tvare osemuholníka sa skvie v pôvodnej svojej kráse. V budúcnosti bude slúžiť ako koncertná a výstavná sála.

Tibor Villányi spomenul svoje osobné dojmy, ktoré sa viažu k synagóge, po ňom hovorila hlavná architektka o prácach na obnove. Po niekoľkých desaťročiach sme mali možnosť v synagóge si vypočuť stý žalm v prednesení Emila Tótha. Napriek tomu, že v budúcnosti budova nebude slúžiť pre cirkevné ciele, ale zásluhou náboženskej obce, a hlavne jeho predsedu opäť je vidieť šesťramennú hviezdu na kupoly, svietia menóry a na arche zmluvy je nová záclona, ktorá pripomína 6000 obetí – martýrov z Győru.

PT