Smútočná spomienka vo Veľkom Mederi

Dňa 25. júna pri pamätníku obetí Holokaustu vo Veľkom Mederi sa uskutočnila smútočná tryzna. Pri pamätnej tabuli, ktorá bola odhalená pred dvomi rokmi bolo prítomných niekoľko desiatok ľudí, ktorí spomínali na miestne obete. Péter Kardos hlavný rabín z Budapešti a Ladislav Varga stredoškolský profesor, ktorý sa zaoberá s dejinami miestnych židov, hovorili o každodennom živote miestnej komunity a spomenuli aj ich útrapy. Pri tejto príležitosti prečítali dopis Joshua Weisza, ktorý teraz žije v Izraeli a je jedným z tých, ktorí prežili strasti Holokaustu. Na spomienke účinkoval kantor z Budapešti László Kardos, Spevokol Svätého Juraja z Dunajskej Stredy, dvaja študenti miestneho gymnázia Július Zakál a Andrea Csémi recitovali básne.