Stretnutie v Bratislave

8. septembra sa v Bratislavskej reštaurácii Chez David uskotočnilo pracovné stetnutie s novým európskym regionálym riaditeľom JOINT-u (AJJDC) p. Albertom Senderey.

2006_0910zsken0329.JPG

 

Prítomných privítal zástupca JOINT-u na Slovensku dr. Tomáš Färber. Podľa regionálneho riaditeľa cieľom organizácie je otvoriť nové možnosti partnerstva a podpory pre židovské komunity hlavne pre mladšie a stredné generácie, okrem toho naďalej pokračujú v programoch pre preživších Holocaustu. Na pracovnom obede boli zastúpené nasledujúce organizácie: ÚZ ŽNO v SR, Celoslovenské stredisko sociálnej a zdravotnej pomoci ÚZ ŽNO v SR, ŽNO Bratislava, ŽNK Michalovce, Hidden Child, Slovenská únia židovskej mládeže a ŽNO Komárno. Našu komunitu zastupoval Tamás Paszternák, koordinátor programov. 

 PT