Ješiva Mogen ovous – www.mogen.org

S pomocí Boha, dávajícího člověku rozum, ješiva Mogen ovous byla založena pro židy z Československa a též pro židy, pocházející z Československa, aby jim bylo umožněno učit se židovství ve svatém jazyce a též v překladu.

Tyto stránky byly pořízeny jako součást její činnosti, aby každému umožnily přístup k pramenům, které až do nynější chvíle byly zapečetěné a uzavřené a též bez překladu se nacházely jen u několika nemnohých jedinců. Od této chvíle je možné se k nim svobodně dostat na internetových stránkách. Kromě toho je možné obdržet studijní materiál na mailovou adresu. Na židovských obcích probíhají taktéž živé přednášky podle studijních materiálů ješivy. Posláním ješivy je působit ve všech oblastech židovství a navrátit korunu na její původní místo, jelikož Československo patří ke starému zvyku Pejm Mehren Polin a Ungarn (Čechy Morava Polsko a Maďarsko) a odtud pocházejí mnozí z velikánů Jisraele, zde též naši praotci obětavě studovali Tóru, jíž byl stvořen svět, aby jej napravili a umožnili jeho zachování a aby tak sloužili stvořiteli. Též my nyní musíme pokračovat v jejich cestě a poznat Boha, milovat jej, dodržovat Jeho přikázání a navrátit židovský život, a k tomuto svatému cíli vám přicházíme na pomoc.

Seznam výroků je na levé straně a po kliknutí myší je lze vidět rozepsané všechny podle druhů na ústřední straně monitoru, kde se po dalším kliknutí objeví požadovaný text. Zrovna tak zde bude probíhat diskuse o tématech zmíněných v textech nebo o otázkách k porozumění textu – kromě fóra zřízeného pro vyměňování nejrůznějších informací mezi žáky. Pro zájemce, kteří jsou pravověrnými židy, je též vypracován studijní program, obsahující otázky, a úspěšní absolventi obdrží osvědčení o znalosti daného tématu. Tyto stránky fungují díky skupině lidí, jež pomáhá opravit různé tiskové chyby a též pomáhá zlepšit pochopení a úroveň textů. Za to ať jsou požehnáni oni i všichni žáci.

Buď Boží vůlí, ať se staneme hodnými učit se, strážit, vykonávat a zachovat.

http://www.mogen.org