Klub Jachad pri ŽNO Bratislava

Klub Jachad pri ŽNO Bratislavasi Vás dovoľuje pozvať 

na prednášku 

PhDr. Sone  KOVAČEVIČOVEJ, DrSc.

významnej slovenskej etnografky , členky slovenskej akademickej spoločnosti,držiteľky medaily Chatama Sofera 

 

MIKULÁŠSKI ŽIDIA VO SVETE

 

 

 

Prednáška sa uskutoční dňa 12. októbra o 17.00 hod.v jedálni ŽNO na Kozej  18. 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.