Umenie proti zabúdaniu…

Dňa 24. októbra 2006 sa o 18.00 hod. vo Viedni otvára Galeria Art Forum: Umenie proti zabúdaniu. Galeria je venovaná malbam a kresbam Adolfa Frankla.