Sukkot v Bratislave

Dnes večer (6. 10.) začína sviatok Sukkot. Večerné bohoslužby sa dnes i zajtra uskutočnia o 18.00 hod., ranné bohoslužby budú v sobotu a v nedel´u o 9.00 hod. v synagoge na Heydukovej.

V nedel´u 8.10. o 13.00 hod. všetkých srdečne pozývame na Sukkot garden party, ktorá sa uskutoční na dvore synagogy. Program bude spočivať v micve jedenia pod sukkou.