Prednáška v Košiciach

16-17. novembra bude prednášať v Košiciach rabín Racon Arrusi, člen Israel Chief Rabbinate (Talmudic Department of the Bar-Ilian University).


Prednáška v 4 cykloch a jeho témy sú:

O činnosti rabbinských súdov v Izraeli a ich vzťah s ostatnými súdmi v Izraleli + majetkové záležitosti na rabinských sudoch

I. 16.  10. 2006, 15:00 h Teologická fakulta, Hlavná ulica
II. 16.  10. 2006, 17:00 h  Právnicka fakulta, Kováčska 30/ P14
III. 17. 10.2 006, 13:20 h        Právnicka fakulta, Kováčska 30/ P12
Akciu podporuje:  Min. zahr. veci Izraela, Nadacia Ezra, TF KUv
Ruzomberku a Právnicka Fakulta v Košiciach.

Kende F.Csaba