Deň MENHÁZu

Dňa 11. októbra 1896 bola otvorená budova Menház a spolu s ňou aj malá ortodoxná synagóga, ktorú dal postaviť Kálmán Fried. Dňa29. októbra 2006 o 14:30odovzdáme verejnosti kompletne obnovenú synagógu s rekonštruovaným lustrom. 

Program: „Veľké okamihy MENHÁZu” –otvorenie výstavy 

Umiestnenie mezuzy na dverách synagógy Slávnostný príhovor prednesie a na bývalých komárňanských rabínov zaspomína Dr.  József Schweitzer, bývalý hlavný rabín Maďarska 

Spoluúčinkujú: kantori Tamás Biczó a Immánuel Zucker Príhovory zástupcov Komárna a Komáromu a židovských komunít regiónu 

Vyhodnotenie súťaže vypísanej ŽNO v Komárne na rok 2006 a výstava  prihlásených prác  členovia  poroty: Zsuzsanna Fritz, riaditeľka Židovského komunitného domu Bálint v Budapešti,  Tamás Verő budínsky rabín, András Paszternák, koordinator (Menház Infocenter) 

Koncert židovského speváckeho zboru Wiener Jüdischer Chor z Viednezbor bol založený v roku 1989, ich prvý komárňanský koncert sa uskutoční v rámci osláv narodenín synagógy „Mincha”– popoludňajšia modlitba v synagóge 

Buďte aj vy naším hosťom! 

 Sponzory: Joods Humanitair Fonds, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, Illyés Közalapítvány, Mesto Komárno, Oktatási és Kulturális Minisztérium (Magyarország), Nitrianský samosprávny kraj