DEŇ MENHÁZU

Židovská náboženská obce v Komárne usporiadala dňa 29. októbra 2006 slávnosť z príležitosti obnovenia jedinej zachovanej synagógy v našom meste a budovy Menház-u (Útulku). Pred 110 rokmi, v októbri 1896 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie malej ortodoxnej synagógy a budovy, v ktorej v tom čase bolo zabezpečené ubytovanie pre deväť chudobných súverencov. Stavebné práce sa začali v roku 1895 na podnet vtedajšieho predsedu Dobročinného spolku komárňanských židov pána  Kálmána Frieda. Rekonštrukcia celého komplexu bola zahájená v roku 2004 s finančnou pomocou Rady vlády Slovenskej republiky pre obete Holocaustu. Na začiatku obnovili strechu synagógy, potom vymenili celú strešnú konštrukciu Menházu, v septembri tohoto roku obnovili interiér synagógy. Pôvodný luster nad bimou, ktorý bol odstránený v roku 1994 sa pomocou budapeštianskeho majstra László Gervaiho dostal na pôvodné miesto. Z príležitosti oslavy otvorili na chodbe Menházu výstavu, ktorá pripomína „dôležité momenty“ budovy.Účastníkov pamätných osláv pozdravil koordinátor ŽNO v Komárne Tamás Paszternák. Celý program viedol známy moderátor z programu Halljad Izrael! (Počúvaj Izrael!), ktorý pravidelne vysiela     televízia DUNA – József Asbóth. Zvitky Tóry preniesli naspäť do synagógy hlavný rabín. dr. József Schweitzer,  budínsky rabín Tamás Verő, nový veľvyslanec Izraela na Slovensku  Zeev Boker, predseda ŽNO v Komárne Ing. Anton Pasternák, kantori  Tamás Biczó a Immánuel Zucker. Pri vchode do synagógy rabín Tamás Verő umiestnil nové mezuze. Na modlitbe mincha účinkovali dvaja kantori, ktorí prišli z Budapešti.  Dr. József Schweitzer vo svojom prejave hovoril a bývalých komárňanských rabínoch, zdôraznil, že najkrajšou ozdobou synagógy je človek, komunita, ktorá naplní lavice synagógy.    Úvodný slávnostný príhovor predniesol predseda ÚZ ŽNO SR dr. František Alexander, po ňom nasledoval príhovor primátora mesta Komárno dr. Tibora Bastrnáka a duchovného reformovanej cirkvi, zástupcu biskupa  Ladislava Fazekasa.Koordinátor András Paszternák viedol vyhodnotenie súťaže o histórii  Bét HaKneszet, ďalší členovia poroty boli  Zsuzsanna Fritz, riaditeľka Komunitného domu Bálint v Budapešti a budínsky rabín  Tamás Verő. Tamás Paszternák sa poďakoval tým, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii a organizátorom Dňa Menházu.Zlatým bodom programu bol koncert Wiener Jüdischer Chor. Spevokol bol založený v roku 1989 a teraz po prvýkrát vystupovali v našom meste. Známe melódie spievalo obecenstvo spolu so spevokolom. Oslavy narodenín nemôžu byť bez torty. Zamestnanci cukrárne, ktorá je umiestnená v našej budove upiekli tortu vo tvare Menházu, na ktorej si pochutnali všetci účastníci.Na oslavách boli prítomní viacerí predstavitelia verejného života, navštívili nás členovia komunít z Dunajskej Stredy, Nových Zámkov, Galanty, Štúrova, Levíc, Győru, Budapešti, Taty.Členovia spevokolu v priebehu dopoludňajších hodín boli na premietaní dokumentárneho filmu Spomienky pre budúcnosť – Židia v Komárne, ktorý natočili  Susanne a Péter Scheiner a následne  navštívili pozoruhodné miesta v našom meste.Akciu sme mohli realizovať s podporou Joods Humanitair Fonds, Zväzom maďarských židovských náboženských obcí, Verejnej nadácie Illyésa, mesta Komárno, Ministerstva školstva a kultúry Maďarskej republiky a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Týmto vyjadrujeme vďaku každému, kto svojou prítomnosťou prispel k zvýšeniu úrovne našej akcie a za úspešný deň, ďakujeme Daniele Kalmar (Viedeň), pani Alíze Weissovej, pani Zsuzsanne Paszternák, pánom Zoltánovi Kollárovi a Antonovi Pasternákovi, Bezpečnostnej službe Griff a cukrárni Praliné.PA