Holocaust emléknap az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban

Már negyedik éve, hogy szeptember elején szlovákiai Holocaust emléknapján az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium diákjai megemlékeznek a történelem – történelmünk legszörnyűbb eseményéről : a Holocaustról.

Az első osztályban interaktív óra keretén belül foglaltuk össze a diákok ismereteit a zsidóságról, a zsidó vallásról, kultúráról, szokásokról valamint magáról a Holocaustról. Az órán nagy hangsúlyt fektettünk az egymás iránti tolerancia, a másság tiszteletének fontosságára. Ezután egy videófilmet tekintettünk meg Izraelről, s az emlékezést zenehallgatással ill. daltanulással (Hevenu Shalom Aleichem) zártuk.

A második osztályban a diákok rendhagyó történelemórán ismerkedtek meg a szlovákiai és magyarországi zsidóság 1942-es ill. 1944-es kálváriájával jellemezve a Holocaust előzményeit. Külön fejezetben foglalkoztunk az Ipolyság és környéke mintegy 1200 zsidó polgárának helyzetével és tragédiájával. Ezt követően került levetítésre A táborok emlékezete című amerikai dokumentumfilm. A film megtekintése után sokakban megfogalmazódott a kérdés : hogyan és miért történhetett meg mindez ?

A harmadik évfolyamban az emlékezés angol nyelven folyt. A diákok angol nyelvű előadást hallgattak meg a Holocaustról, amelyről a történelemórákon már beszéltek. Ezután egy auschwitzi haláltábort túlélő visszaemlékezéseit olvasták és elemezték. Az emlékezést egy 30 perces angol nyelvű dokumentumfilm zárta. Három túlélő mondta el megrázó történetét a táborok borzalmairól. A diákoknak a film kapcsán előkészített kérdésekre kellett válaszolniuk. A vetítést követően mindezt megbeszéltük, s levontuk a tanulságot: nem szabad megengedni, hogy mindez még egyszer megismétlődjön.

Hadd említsem meg, hogy diákjaink minden évben bekapcsolódnak az “Eltűnt szomszédaink – elfelejtett történelem” című nemzetközi pályázatba, amelyet Szlovákiában a Milan Šimečka Alapítvány hirdet meg azzal a céllal, hogy ösztönözze és bekapcsolja a középiskolásokat szűkebb régiójuk zsidó emlékeinek felkutatására, a helyi Holocaustok történetének megírására. 2004-ben Filip Mónika ” Az élet értéke “című esszéje országos első helyezést ért el, tavaly pedig Pölhös Vendel “60 éve történt” című munkáját is kitűnőre értékelték.

Úgy hiszem, méltóképpen emlékezünk az ártatlanul meggyilkolt zsidó polgártársainkra, ez egyben erkölcsi kötelességünk. Tisztelet emléküknek! Shalom! 

                                                                                                                      Tóth Tibor                                                                                                                 történelemtanár

A cikk a Pedagógusfórum 2006. október havi számában jelent meg.