Uvedenie zborového farára evanjelickej cirkvi Dr. Miroslava Hargaša

Obdržali sme milé pozvanie na 29. októbra do evanjelického kostola v Komárne, kde sa uskutočnila posviacka nového zborového farára nášho mesta Dr. Miroslava Hargaša. Je veľkou poctou pre nás, že sme spolu s ostatnými cirkvami pôsobiacimi v našom meste mohli zastupovať našu komunitu. Nový zborový farár bol osobne prítomný v cintoríne na spomienke martýrov, kde nám už vtedy povedal, že prichádza z Košíc, kde je samozrejmým to, že je dobrá spolupráca  medzi jednotlivými cirkevnými komunitami. Veríme tomu, že jeho pomocou nastane v tejto oblasti zmena aj v Komárne. Odkaz našej náboženskej obce predniesol   náš predseda Ing. Anton Pasternák. Na uvedení bola prítomná aj členka nášho vedenia Ing. Alica Weissová. 

PT