Knihy z Budapešti

27. 10. sme obdržali 1500 kusov českých a slovenských kníh, dar od ŽNO v Budapešti. Časť daru bola umiestnená v novovytvorenej knižničnej časti kancelárie ŽNO. Ďakujeme pánovi Dr. Oszkárovi Egrimu za nápad a Ferencovi Müllerovi za dovoz.