Zapaľovanie chanukového svietnika v Bratislave

Zapaľovanie chanukového svietnika za účasti čestných hostí:

veľvyslanca štátu Izrael v SR Zeeva Bokera a eurokomisára Jána Figeľa sa uskutoční

na Rybnom námestí dňa 21. decembra 2006 o 17.30 hodine.

Po ukončení pozýva rabín Baruch Myers na horúce latkes a sufganiot (šišky).