Tajomstvo synagógy

tizparancsolat.jpg

Dejepisný spolok v Košiciach Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

dovoľujú si Vás pozvať na prednášku

Ing. arch Aleny Hrabinskej

Tajomstvo synagógy

Počas prednášky bude prezentovaná jedná z dominánt Mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach strecha kupoly Domu umenia. Zároveň sa načrtne tajomstvo, ktoré kupola skrýva už od svojho vzniku.

Miesto: Hlavná 48. II. p. Termín: 8. 2. 2007 (štvrtok) o 16. hodine

 (zdroj: Csaba Kende F., Košice)