Pamiatka na martýrov 2010

ŽNO v Komárne Vás  týmto pozýva na tryznu pri príležitosti 66. výročia deportácie Židov z mesta. Spomienka sa uskutoční v nedeľu dňa 13. júna 2010 o 10:30 hod na židovskom cintoríne v Komárne  (Ulica Zlatého muža).

Prejav bude mať rektor Židovskej univerzity v Budapešti, hlavný rabín  dr. Alfréd Schőner, ako kantor bude účinkovať Dávid Schwezoff .

V ten istý deň o 12:00 hod. umiestnime na dverách Menházu mezuzu, následne zapálime na pamiatku obetí v synagóge sviečky.

Spomínajte spolu s nami!

Dni martýrov v regióne

Po programe v Komárne bude 13. júna  o 14:00 hod tryzna v Ácsi na židovskom cintoríne a následne pri pamätníku postavenom pri železničnej stanici.

O 17.00 hod bude spomienka vo Veľkom Mederi pri pamätnej tabuli umiestnenej na stene kultúrneho domu.