Znovu otvárame brány – Ismét kitárjuk a kapukat!

V rámci Komárňanských dní v nedeľu 1. mája medzi  14:00 – 17:00 usporiadame už tradičný deň otvorených dverí v Menháze. Záujemcov srdečne očakávame.

A Komáromi Napok keretében május 1-jén vasárnap 14:00-17:00-ig megrendezzük a hagyományos Nyitott kapuk napját a Menházban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!