Chanuka v Komárne – Hanuka Komáromban – 14. decembra 2020. december 14.

Židovská náboženská obec v Komárne oslavuje v tomto roku Chanuku online na Zoome. Uskutoční sa dňa 14. decembra 2020 o 18. hodine.
Našimi hosťami budú: hlavný rabín mesta Pécs András Schönberger a pražský rabín Daniel Mayer. Spoločne zapálime sviečky s kantorom Danielom Rudasom (synagóga v ulici Dohány) a pripravujeme aj prekvapenie.

A Komáromi Zsidó Hitközség idén online tarja hanukai ünnepségét, a ZOOM felületen, melyre 2020. december 14-én, hétfőn 18:00-kor kerül sor. Vendégeink: Schönberger András, pécsi főrabbi és Daniel Mayer, rabbi Prágából. Lesz közös gyertyagyújtás Rudas Dániellel, a Dohány utcai zsinagóga főkántorával és meglepetés is.

Registracia/Regisztrációhttps://zoom.us/meeting/register/tJ0of-usrzMrGt25h7GdqINFCmlXMgPdPKlP  

Ajve, pondelok! – Nový online program Židovskej náboženskej obce v Komárne očakáva záujemcov každý pondelok od 18. hodiny na svetovej sieti v rámci iniciatívy MENHÁZ ONLINE. Strávme spolu hodinu, vzdelávajme sa spoločne, porozprávajme sa o našich problémoch tak, akoby sme sedeli v sále Zoltána Wallensteina, či v radoch synagógy a hovorili o výzvach každodenného života či sviatočných chvíľ.

Ajvé, hétfő! – A Komáromi Zsidó Hitközség új online programja minden hétfőn 18 órától várja az érdeklődőket a MENHÁZ ONLINE kezdeményezés keretében a világhálón. Töltsünk együtt egy órát, tanuljunk közösen, beszéljük át ügyes-bajos dolgainkat, mintha csak a Wallenstein Zoltán teremben ülnénk vagy a zsinagóga padjaiban vitatnánk meg a hétköznapok, ünnepek kihívásait.

21. decembra 2020, pondelok 18:00 – Tradície a veda
2020. december 21., hétfő 18:00 – Hagyomány és tudomány28. decembra 2020, pondelok 18:00 – Izraelská pohľadnica
2020. december 28., hétfő 18:00 – Izraeli képeslap

Každého srdečne očakávame!
Mindenkit szeretettel várunk!

ŽNO Komárno
Komáromi Zsidó Hitközség