Ajvé, hétfő! – Ajve, pondelok! #9

A Komáromi Zsidó Hitközség új online programja minden hétfőn 18 órától várja az érdeklődőket a MENHÁZ ONLINE kezdeményezés keretében a világhálón.

Nový online program Židovskej náboženskej obce v Komárne očakáva záujemcov každý pondelok od 18. hodiny na svetovej sieti v rámci iniciatívy MENHÁZ ONLINE.

Töltsünk együtt egy órát, tanuljunk közösen, beszéljük át ügyes-bajos dolgainkat, mintha csak a Wallenstein Zoltán teremben ülnénk vagy a zsinagóga padjaiban vitatnánk meg a hétköznapok, ünnepek kihívásait.

Strávme spolu hodinu, vzdelávajme sa spoločne, porozprávajme sa o našich problémoch tak, akoby sme sedeli v sále Zoltána Wallensteina, či v radoch synagógy a hovorili o výzvach každodenného života či sviatočných chvíľ.

Napi téma – Téma dňa: 2020. január 25. – 25. januára 2020 – 18:00

Vendégünk Bajcsi Ildikó, a
budapesti Clio Intézet munkatársa.

Našou hostkou bude Ildikó Bajcsi,
Inštitút Clio, Budapešť

Az előadás a Komáromi járás és a környékbeli zsidóság 1938-at követő sorsával foglalkozik. Rávilágít a helyi izraelita lakosság megváltozott életkörülményeire, az antiszemita megnyilvánulásokra az első bécsi döntést követően. Ezen belül kiemelten foglalkozik a zsidóság diszkriminációjának hátterével a Felvidéken, vagyis a “visszatérést” követően a “nemzetileg megbízhatatlan” zsidóság képének a megteremtésével, majd a gazdasági őrségváltás folyamatait – az ún. iparrevíziós ügyeket és egyéb társadalmi és gazdasági konfliktusokat mutat be az 1941. évi harmadik zsidótörvény kihirdetéséig.

Prednáška sa zaoberá osudom židovstva v Komárne a okolí po roku 1938. Poukazuje na zmenu životných podmienok izraelitského obyvateľstva a prejavy antisemitizmu po prvej viedenskej arbitráži. Osobitnú pozornosť venuje pozadiu diskriminácie Židov na území dnešného Slovenska, tj. vytvorením obrazu „národne nespoľahlivého“ židovstva po „návrate“, prezentuje procesy hospodárskej výmeny stráží, prípady tzv. priemyselnej revízie, ako aj ďalšie spoločenské a hospodárske konflikty až do vyhlásenia tretieho židovského zákona v roku 1941.

Házigazda/Moderátor: Paszternák Tamás és András

Regisztráció/Registracia:
https://zoom.us/…/tJ0of-usrzMrGt25h7GdqINFCmlXMgPdPKlP

Aki egyszer már regisztrált, használhatja az ekkor kapott linket.

(kapcsolat – kontakt: ajve@menhaz.sk)

(A programváltozás jogát fenntartjuk! – Zmena programu vyhradená!)