“Szerintem a zsidók nem rossz emberek, csak ez a vallásuk.” (egy kilencedikes diák) – Iskolai emléknapok Komáromban

A 2004/2005-ös tanév utolsó heteiben a komáromi zsidóság deportálásának 61. évfordulójához közeledve két oktatási intézménybe látogattunk el. 

 

Mariánum Katolikus Gimnázium 

 

Ezen a napon első alkalommal jártunk egyházi iskolában. Az emléknapot Mózes Endre, a gimnázium tarára szervezte. Négy önkéntesből álló csapatot (Spitzer Brigitta, Molnár Anna, Pári Mirella és Paszternák Tamás) Madarász Róbert igazgató köszöntötte. A második és harmadik évfolyam több mint ötven diákja kapcsolódott be a programba, melynek során két csoportban az útközbeni feladat megoldása (az egykori ortodox zsinagóga megtalálása, illetve az Eötvös u. 9-es számú ház udvarán található emléktábla felkeresése) a Menház épületében három foglalkozáson vettek részt a tanulók. Pári Mirellától a zsinagógában a Bét Hakneszet felépítéséről, funkciójáról hallhattak, a Schnitzer Ármin Mikromúzeumban Spitzer Brigitta a zsidó ünnepekről szokásokról és tárgyakról beszélt. Paszternák Tamás a zsidó történelem nagy pillanataiba engedett betekintést. Az emléknap az iskola második emeleti tantermében egy különleges megemlékezéssel zárult. 

 

Mi jutott eszébe a diákoknak a zsidó szóról az emléknak kezdetén (egy tanuló több dolgot is írhatott): 

 

1. osztály (27 tanuló): kínzások, szenvedés  (5-en írták), II. világháború (5), üldöztetés (4), Dávid-csillag (4), megszállottan, nagyon vallásos (4), zsinagóga (3), Izrael (3), Hitler (3), kereskedő (3), USA (2), rabbi (2), gazdagság, pénz (2), hívő, hit (2), Auschwitz (2), Miért várják a Messiást még mindig? (2), egy-egy tanuló írta: kabbala, hagyományhű, vallás, igazságtalanság, menekülés, 7 ágú gyertyatartó, Herzl Tivadar, miért történt velük?, Németország, kiválasztott nép, sóher, összetartás, Passió, nagy orr, Brian élete, Jézus, Mózes, ünnepek, pénzéhes, kapzsi, hatalomra vágyó, Isten népe, sabbat, gázkamra, nem fogadják el Jézust, bölcsesség, Biblia, ószövetség, ügyes, kiválasztott nép, Debrecen, szombat, vendéglátás, chanuka, tanultak, Holokauszt, koncentrációs tábor, körülmetélés. 

 

2. osztály(21 tanuló): fajgyűlölet (3), hívő, hit (2), II. világháború (2), kínzás, szenvedés (2), szakálos (2), ember (2), egy-egy tanuló írta: Jeruzsálem, Jézus, Holokauszt, Kertész: Sorstalanság, Hitler, zsidóüldözés, gazdagság, pénz, kiválasztott nép, Dávid – csillag, kalapos, üzletember, összetartó, Verebes István, Anna Frank. 

  

 

Jókai Mór Alapiskola 

 

A komáromi alapiskolák közül elsőként a most 50 éves Béke utca Jókai Mór Alapiskolába látogattunk. Június 10-én pénteken 37 tanuló, a kilencedik évfolyam diákjai vettek részt az eseményen. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Vörös Mária az iskola igazgatónője is. A tanulók először a „Rosembaum családtól” a zsidó hagyományokról, történelemről hallattak. A család megformálásában Steiner Zsófia, Földvári Anna, Spitzer Brigitta, Pári Mirella és Molnár Anna budapesti önkéntesek és Paszternák Tamás, a Komáromi Zsidó Hitközség (KZSH) programkoordinátora vettek részt. Minden diák kis információs füzetet kapott, a Rosenbaum naplót, melybe kedvére jegyzetelhetett, böngészhetett. A nap különlegességét az iskola tanára Dr. Jókai Éva által szerkesztett Radnóti emlékműsor adta, melyben a tanulók aktívan működtek közre. A műsor színvonalas átvezetést adott a záró megemlékezéséhez, melyhez audiovizuális technitát is felhasználtunk. 

 

Mi jutott eszébe a diákoknak a zsidó szóról: 

 

Egy csoport (37 tanuló): vallásosak (7), vallás (6), összetartó (6), ember (5), kedvesek (5), barátságosak (3), vidámak (3), hívő, hit (2), más öltözet (2), fura nevek (2), Dávid-csillag (2), boldog (2), hagyományőrző (2), egy-egy tanuló írta: hétköznapi család, humorosak, egy Istenben hisznek, Holokauszt , szokatlan, furcsa, ritka, érdekes, túl hívők, nem rosszak, kultúra, szellemes, szépek, érdekes szokások, elővigyázatos, rendesek, mint a többi ember, Saját hazájuk Izrael, ahol kisebb-nagyobb viszályban élnek palesztinokkal, II. világháború, Szerintem a zsidók nem rossz emberek, csak ez a vallásuk., más szokások. 

 

A KZSH programkoordinátorai ezúton mondanak köszönetet az iskolák vezetőinek és a napok során közreműködő budapesti fiataloknak, akik a zord időjárás ellenére is vállalták, hogy eljönnek Komáromba. 

  

Paszternák Tamás