Spomienky na holokaust aj v Dunajskej Strede a Tate

Na pietnej spomienke v dunajskostredskom židovskom cintoríne prítomných, medzi inými aj predsedu trnavského VÚC Tibora Mikuša, primátora Dunajskej Stredy Petra Pázmánya, predsedu ÚZŽNO Františka Alexandra a rabína Barucha Myersa privítal Tibor Feldmár. Zapálením šiestich sviečok si prítomní uctili obete holokaustu. V mene miestnych prehovoril pán František Kornfeld, po ňom sa slova ujal rabín Csaba Csapláros z Györu a podpredsedníčka komárňansko-ostrihomskej župy, Katalin Kerti. Po tryzne sa konala recepcia, ktorú zorganizovala ŽNO v Dunajskej Strede.

Na obete holokaustu spomínali aj v Tate, meste, ktoré má bohatú židovskú minulosť. Dnes však prakticky už neexistuje. Program sa konal v cintoríne a pri pamätníku obetí.

PT