Deň Micve

ŽNO v Komárne aj v roku 2006 zorganizovalo pomaly už tradičný Deň Micve (dobročinnosti), priebeh ktorého sme hodnotili pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry.

V prvých dňoch mesiaca september sme odovzdali z príležitosti blížiacich sa sviatkov balíček Micve takým súverencom – 22 ľudí – ktorí prežili Holokaust a žijú v okrese Komárno. Novinkou je to, že v tomto roku, ešte pred sviatkami sme mali možnosť obdariť aj mladších ľudí, ktorým sme odovzdali 35 kníh v slovenskom a maďarskom jazyku o židovstve.