Vysoké sviatky 5767 – Čas modlitieb v komárňanskej synagóge

Vážení súverci, priateľia!

Blížia sa najdôležitejšie sviatky židovského roku Rosh Hasanah (Nový rok) a Jom Kippur (Deň zmierenia). Židovská náboženská obec v Komárne Vás spolu s Vašou rodinou srdečne pozýva na slávnostné Bhoslužby.

 Je pre nás dôležité, aby v týchto dňoch (v tomto roku padajú malou výnimkou na víkend) sme boli spolu a posilnili našu komunitu v našej synagóge, ktorá práve oslavuje 110. narodeniny. Pre našich súvercov, bydliskom mimo Komárna, zabezpečíme bezplatné ubytovanie a stravu, pre komárňanských súvercov pohodlnú dopravu.  Počas vysokých sviatkoch trikrát usporiadame náš nový vzedlávací program o židovsve „Dom učenia”, kde budú mať všetci záujemci možnosť dozvedieť sa nové informácie o základoch našej viery, zvykoch a tradiciách.

Všetkých srdečne očakávame! SHANAH TOVAH 5767!

Vedenie ŽNOSlánostný prejav prednesie, prečíta z Tóry a bude viesť program „Dom učenia”: János Oláh profesor Židovskej univerzity v BudapeštiKantor: Dániel Rósenfeld, študent kantorskej fakulty Židovsej univerzity v Budapešti

22.9.2006. (piatok)- 18:30- Erev Rosh Hasanah –  privítanie Nového roka a Šabatu v synagóge, slávnostné zapálenie sviečok.Po Bhoslužbe ŽNO Komárno všetkých prítomných pozýva na spoločnú večeru do sály Zoltána Wallensteina.23.9.2006. (sobota)- 10:00- 1. deň Rosh Hasanah„Dom učenia”- 1. – Základné pojmy židovsva, Šabat, úvod do sveta našich modlitiebRodina Paszternákova Všetkých srdečne pozýva na slvávnostný  Kiduš z príležitosti 95. narodenín našej starej mamy, Anny Paszternákovej.2006.(nedeľa)- 14:30- 2. deň Rosh HasanahPopoludnajšia modlitba, trúbenie Šófárom, Tašlich„Dom učenia”- 2.- Svet židovských sviatkov od Rosh Hasanah po Jom Kippur, tradičné jedlá sviatkov v klube Shalom1.10.2006. (nedeľa)- 17:30- Kol Nidre (Začiatok sviatku Jom Kippur, začiatok pôstu)2.10.2006. (pondelok)-  Jom Kippur10:00- „Dom učenia”- 3.- Význam dňa Jom Kippur        17:00- MAZIR- spomienka na zosnulých, prečítanie z Tóry, koniec         sviatku (koniec pôstu: 19:00)