Nagyünnepek Komáromban – Minjen határok nélkül

Egy zsidó közösség addig nevezheti magát hitközségnek, ameddig legalább a Nagyünnepeken tudja biztosítani zsinagógájában az imádkozás lehetőségét. Szívügyünk volt legszentebb napjainkon a komáromi zsinagóga működtetése.  Már a nyár elején elkezdődött a szervezés, az előimádkozók biztosítása. Nagy örömünkre dr. Oláh János, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Oroszlányban élő docense idén is vállalta ünnepeink vallási vezetését.A kántori feladatokra Rosenfeld Dánielt, a kántorszak hallgatóját kértük fel, aki maximálisan teljesítette kjlénk elvárásait. Köszönjük dr. Schőner Alfréd rektor úr, a Budapesti Zsidó Hitközség Szertartási Osztálya munkatársainak: Révné Lukács Ágnes, Szendyné Gárdos Marian és Gordon Gábor segítségét. Szeptember 22-én a belülről felújított zsinagógában egyszerre köszöntöttük az új évet és a szombatot. Pasternák Antal elnök, üdvözlő szavai után Oláh János foglalta össze Rosh Hashana jelentőségét. Ki kell emelnünk, hogy tatabányai és vérteskethelyi barátainkon kívül első ízben ünnepeltek velünk a tatai zsidó közösség tagjai Einhorn László vezetésével. Több évtized után ismét Komáromban köszöntötte az új évet Feuerlichtné Holczer Ági Sydneyből, akinek egyben Erevkor volt a születésnapja is. A megható esti ima után, a Wallenstein Zoltán teremben rendeztünk kiddust és ünnepi vacsorát, melyen hagyományosan mézbe mártottuk az ezúttal kerek barcheszeket. Szombat reggel kezdődött a Tanház a Menházban sorozatunk első része. Célunk az volt, hogy az ünnepek során három alkalommal mindenkinek legyen lehetősége alapvető dolgokat tanulni, megérteni az imák világából. A reggeli ima egyes részeit Oláh tanár úr bőséges magyarázatokkal látta el. A Paszternák család a nagymama, Paszternák Anna 95. születésnapja alkalmából kiddust adott, melyen felszolgálták az ünnepelt által készített barcheszeket is.Vasárnap, az ünnep második napjának délutánján a Taslich szertartásra került sor, majd a délutáni ima hangzott el.Egy hét elteltével Yom Kippur ünnepe köszöntött be, megérkezett városunkba a bázeli Izsák család, akik már hagyományosan Komáromban töltik a Nagyünnepek egy részét. Kinyílt a Frigyszekrény, körbevitték a Tórákat, majd elhangzott Kol Nidre imája. Másnap reggel a férfiak jöttek el a templomba, délután a Mazkir majd a Tóra-olvasás idejére a hölgyek is csatlakoztak hozzánk. A KZSH elnöke olvasta fel az elhunytak nevét. Hét órakor a hosszú sófár hang jelezte az ünnep és a böjt végét.Úgy érezzük, hogy az 5767. év kezdetén küldetésünket sikerrel teljesítettük, határok nélküli minjent szerveztünk a régióban, a jövő csakis a tagságon, az embereken múlik, mert nincs más út, mint eljönni és csatlakozni kezdeményezésünkhöz, így vinni tovább a hagyományokat.  PT