Sviatky v Komárne- minjen bez hraníc

Židovská komunita môže mať názov „Židovská náboženská obec“ pokiaľ aspoň na najväčšie židovské sviatky zabezpečí moznosť modliť sa vo svojej synagóge.  Aj preto bolo pre nás dôležité organizovať sviatky aj v tomto roku.Už začiatkom leta sme začali hľadať vhodného kantora, docent Židovskej univerzity v Budapešti dr. János Oláh aj v tomto roku nám zabezpečil duchovné vedenie sviatkov v Komárne.Úlohu kantora prijal Daniel Rosenfeld, študent kantorskej fakulty Židovskej univerzity. Mladým kantorom bola spokojná celá naša komunita. Aj touto cestou ďakujeme dr. Alfrédovi Schőnerovi, rektorovi Židovskej univerzity a pracovníkom ŽNO v Budapešti za ich prácu v usporiadaní sviatkov u nás. 22. 9. sme privítali Nový rok a Šabat v úplne obnovenej synagóge. Ing. Anton Pasternák, predseda ŽNO uvítal všetkých prítomných, pán Oláh zhrnul význam sviatku Rosh Hasanah. Okrem našich priateľov z Tatabánye prvýkrát oslavovali v našej synagóge aj súverci z Taty s vedením Lászlóa Einhorna. Po dlhých rokoch s nami oslavovala aj Ági Feuerlichtová- Holczerová zo Sydney. Mala práve na Rosh Hasanah aj narodeniny. Po dojímavej večernej modlitbe sa uskotočnila slávnostná večera a Kiduš v sále Zoltána Wallensteina.  V sobotu ráno sa začal program „Dom učenia”. Našim cieľom bolo aby všetci záujemci mali možnosť sa dozvedieť čo najviac informácii o sviatkoch. Jednotlivé časti rannej modlitby komentoval pán Oláh. Rodina Paszternáková organizovala slávnostný Kiduš k príležitosti 95. narodenín starej mamy, Anny Paszternákovej.V nedeľu pred popoludňajšou modlitbou sme urobili tradičný Tašlich.Po týždni sme sa stretli z príležitosti sviatku Jom Kippur. Do Komárna opäť privítala na sviatky rodina Izsák zo Švajčarska. Otvorili sme skriňu Tóry, a odznela modlitba Kol Nidre.Druhý deň ráno muži opäť prišli do synagógy na modlitbu, popoludní sa na prečítanie z Tóry a na Mazkir už zapojili aj ženy.  Predseda ŽNO prečítal mená zosnulých. O siedmej dlhé trúbenie šófaru oznámil koniec pôstu aj koniec sviatku. Dúfame, že sme splnili naše ciele, organizovali sme v roku 5767 minjen bez hranic v regióne. Budúcnosť záleží len na našom členstve, lebo nijaká iná cesta neexistuje len prísť a zapojiť sa do našich programov, a takto udržiavať naše tradicie.PT