Pamätný deň Holokaustu vo Veľkom Mederi

Už štvrtý rok, vždy na jeseň usporiada miestne Gymnázium a Obchodná akadémia pamätný deň Holokaustu vo Veľkom Mederi. Dušou celého podujatia je profesor dejepisu Ladislav Varga. Tretí októbrový týždeň prešiel v známkach Šoa, študenti boli na miestnom židovskom cintoríne, pripravovali sa na pamätný deň. Program otvorila riaditeľka školy pani Ing. Zuzana Véghová. V piatok 20. októbra bolo prítomných 140 študentov, v spomienkach – tak v slovenčine ako aj v maďarčine  – sme sa vracali do obdobia 40-tich rokov minulého storočia Veľkého Mederu. Žiaci mali možnosť spoznať židovské sviatky, židovské pamiatky architektúry  a  aj našu históriu. Na záver sme sa všetci stretli na chodbe školy, kde sa uskutočnila spomienková oslava. Vďaka patrí madrichom Zuzke Kizákovej (Bratislava – Galanta), Irme Horváth a Ákosovi Nagyovi z Budapešti. 

PT