Pamätný deň Holokaustu vo Veľkom Mederi

Už štvrtý rok, vždy na jeseň usporiada miestne Gymnázium a Obchodná akadémia pamätný deň Holokaustu vo Veľkom Mederi. Dušou celého podujatia je profesor dejepisu Ladislav Varga. Tretí októbrový týždeň prešiel v známkach Šoa, študenti boli na miestnom židovskom cintoríne, pripravovali sa na pamätný deň. Program otvorila riaditeľka školy pani Ing. Zuzana Véghová. Bővebben…

KEHILA 2006

A Zsidó Kultúra Európai Napján a KEHILA- REGIO díjban részesültek: 

Vojtech Fahn, a Galántai Zsidó Hitközség elnöke, a zsidó közösség érdekében végzett több évtizedes munkája és a galántai zsinagóga folyamatos működése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként. 

Dr. Feldmár Tibor, a Dunaszerdahelyi Zsidó Hitközség elöljárója, a Csallóköz egykori Kis-Jeruzsálemében a zsidó hitközség életének szervezésében végzett aktív szerepvállalásáért, a hagyományok továbbviteléért. 

2006_0903zsken0419.JPG Bővebben…

Smútočná spomienka vo Veľkom Mederi

Dňa 25. júna pri pamätníku obetí Holokaustu vo Veľkom Mederi sa uskutočnila smútočná tryzna. Pri pamätnej tabuli, ktorá bola odhalená pred dvomi rokmi bolo prítomných niekoľko desiatok ľudí, ktorí spomínali na miestne obete. Péter Kardos hlavný rabín z Budapešti a Ladislav Varga stredoškolský profesor, ktorý sa zaoberá s dejinami miestnych židov, hovorili o každodennom živote miestnej komunity a spomenuli aj ich útrapy. Pri tejto príležitosti prečítali dopis Joshua Weisza, ktorý teraz žije v Izraeli a je jedným z tých, ktorí prežili strasti Holokaustu. Na spomienke účinkoval kantor z Budapešti László Kardos, Spevokol Svätého Juraja z Dunajskej Stredy, dvaja študenti miestneho gymnázia Július Zakál a Andrea Csémi recitovali básne.

Nagymegyer is emlékezett

Június 25-én megemlékezést tartottak a két éve felavatott nagymegyeri Holokauszt emléktáblánál. Közel ötvenen emlékeztek a Vészkorszak helyi áldozataira. Kardos Péter főrabbi és Varga László, a helyi zsidóság múltját kutató középiskolai tanár idézte fel a város egykori zsidó közösségének mindennapjait és megpróbáltatásait. Bővebben…