Sviatok Simchat Tóra v Nových Zámkoch

Koniec Veľkých sviatkov, oslavy Simchat Tora – radostné sviatky už tradične oslavujeme spolu, všetci z regiónu v Nových Zámkoch. Po úvodných slovách predsedu Tomáša Langa prehovorili páni Messinger a Saltzmann, spomínali na sviatky a na staré časy. Chatani – snúbenci Tóry boli šesťdesiatnici, tí ktorí oslavovali svoje 60. narodeniny v tomto roku a ktorí nás vítali s bohato prestretými stolmi. Návštevníci mali možnosť si pozrieť nový plot, vyrobený z kovaného železa. Opäť sa nám naskytol pekný príklad regionálneho stretnutia.PT