Pozvánka – Stalo sa v Komárne

menhaz.jpg 

Spomienka v Deň pamiatky obetí holokaustu OSN  

28. januára 2007, nedeľaMenház (Útulok) – Židovské kultúrne a spoločenské centrumKomárno,ul. Eötvösa č. 15, 

Valné zhromaždenie OSN rezolúciou dňa 1. novembra 2005 vyhlásilo deň oslobodenia tábora smrti v Osvienčime v roku 1945 – 27. január – za „Deň pamiatky obetiam holokaustu“. Jednohlasné rozhodnutie zdôrazňuje „povinnosť pripomenúť si“ a „povinnosť učiť“, aby budúce pokolenia spoznali dejiny hromadných nacistických vrážd, ktoré si vyžiadali šesť miliónov obetí, väčšinou Židov.       

Komárňanská Židovská náboženská obec organizuje v roku 2007 v našom meste – v druhý Deň pamiatky obetí holokaustu OSN – po prvýkrát program s tým neutajovaným cieľom, aby otvorila pred verejnosťou témy, o ktorých sa vôbec nerozprávalo, alebo sa o nich rozprávalo veľmi málo. Veríme, že v toto popoludnie ku nám zavíta veľa hostí, ktorí prejavujú záujem o túto tematiku.     

13:30 – Komárno a Holokaust – prednášajúci Tamás Kovács, Dokumentačné stredisko a pamätné miesto holokaustu v Budapešti, vedúci skupiny, historik.   

Tamás Kovács sa napriek svojmu mladému veku už niekoľko rokov aktívne venuje výskumu danej témy. Po roku 2003 sa už druhýkrát vracia do nášho mesta, tentoraz bude prednášať o udalostiach, ktoré sa špeciálne týkajú „Obdobia krviprelievania“ viažuce sa ku Komárnu.  

 

14:30- Blahoslavená Sára Salkaházi –svoju knihu predstaví Máté Hidvégi autor 

Máté Hidvégi je biochemik, historik, kandidát chemických vied, vyznamenaný vysokoškolský profesor, objaviteľ viacerých liekov, medzi inými liečebného prípravku AVEMAR, ktorý je určený pre liečbu ľudí s nádorovými ochoreniami. Jeho činnosť v oblasti histórie vzdelávania sa týka predovšetkým kultúry maďarského židovstva. Pri príležitosti blahorečenia Sáry Salkaházy pod záštitou Spoločenstva svätého Štefana bola vydaná jeho kniha. Počas diskusie sa bude zvlášť venovať aj komárňanským súvislostiam.       

16:00- Spomienka a zapálenie sviečok pri pamätníku obetí v komárňanskej synagóge 

Prednášky odznejú s tlmočením do slovenského jazyka.  

Každého srdečne očakávame a uvítame!