Panoráma Chanuky

chanuka.jpg

 

Komárno 

V Komárne sme oslavovali Chanuku roku 5767 spolu s členmi židovských náboženských obcí miest Tatabánya, Tata, Štúrovo, Bicske a Győr. Hostí klubu Shalom uvítal programový koordinátor komunity, Tamás Paszternák, hovoril o pôvode a o zvyklostiach tohto sviatku.  

Verne našim tradíciám, sviečky zapálil náš spoluveriaci, Gábor Várnai. Hravé tkanie trendelu viedol András Paszternák. Bolo pre nás veľkým potešením, že vďaka židovskej tlači v Maďarsku a Internetu sa ku nám mohol pripojiť aj náš spoluveriaci z Bicske Balázs Szverle, ktorý našej komunite daroval vlastnú podmaľbu na skle. Po vyhlásení programov na rok 2007 sme blahoželali tajomníčke našej náboženskej obce Eve Ádlerovej pri príležitosti jej blížiaceho sa okrúhleho jubilea. Sviatok sme ešte viac osladili chutnými šiškami.         

Nové Zámky 

Židovská náboženská obec v Nových Zámkoch pohostila sviatočnou rybacou večerou v posledné popoludnie Chanuky hostí z mesta Nových Zámkov, Štúrova, Komárna, Levíc a  zo zahraničia. Po úvodnom uvítaní predstaveného Tomáša Rotha citoval Tomáš Saltzmann význam tohto sviatku a potom hovoril Tibor Messinger o parašat shavua. Dámy, ktoré sú členkami komunity, servírovali tradičnú huspeninovú rybu s orechami. Chutné jedlo pripravil Tibor Messinger s manželkou Gizellou. Muži sa zhromaždili k poobedňajšej modlitbe v protiľahlej modlitebni.