História židovskej náboženskej obce v Tekovských Lužanoch

tizparancsolat.jpg

Tekovské Lužany ležia v juhozápadnej časti Levického okresu a vzhľadom na počet obyvateľov sú najväčšou obcou okresu. V súčasnosti v obci žije 2942 obyvateľov. Podľa súpisu Židov v Tekovskej župe žilo v Tekovských Lužiankach v r. 1841 už 15 židovských rodín, spolu 66 ľudí. V Tekovských Lužanoch sa Židia usadili o niekoľko rokov neskôr, od r. 1854 tu žilo 80 Židov a v Hulvinkach od r. 1873 bývali 3 Židia. Tekovské Lužany boli sídlom Židovského matričného úradu. Matriku od r. 1851 až do r. 1875 viedol B. L. Prizner. Synagóga Židovskej náboženskej obce stála bezprostredne na hranici medzi Tek. Lužiankami a Lužanmi, na brehu potoka. Voda z tohto potoka sa privádzala aj do rituálneho kúpeľa, ktorý bol v zadnej časti protiľahlej budovy židovskej školy. Vedľa synagógy bola malá modlitebňa, ktorá sa zachovala do súčasnosti, na jej čele dodnes jasne vidieť Dávidovu hviezdu. Do dnešných čias sa zachoval jeden z dvoch židovských cintorínov v Tekovských Lužanoch, je umiestnený na pravej strane cesty vedúcej do Levíc. Druhý, menší a oplotený živým plotom, leží  na okraji cesty vedúcej do viníc. Ako zaujímavosť možno spomenúť, že na židovskom cintoríne je vraj aj jeden kresťanský hrob. Podľa legendy tento kresťan daroval pozemok ŽNO s podmienkou, že bude pochovaný na tomto cintoríne. Prvá ortodoxná židovská ľudová škola v T. Lužiankach bola založená v r. 1880, jej prvým učiteľom bol Ferdinand Rosenbaum, ktorý kvôli svojej impulzívnej a prísnej povahe musel miesto behom roka opustiť. Na  jeho miesto nastúpil Leopold Kohn z Trnavy a neskôr levický dôchodca František Bányai, ktorého vystriedal Viliam Goldstein Farkas (Radnai) z Egru. V r. 1887 bol učiteľom na škole krátku dobu Samuel Rosenbaum a v r. 1891 Július Lőwi, ako učiteľ náboženstva tu v r. 1901 pôsobil Majer Lindenfeld. Riaditeľom, správcom školy a zároveň učiteľom od 1. 4. 1911 až do r.  1938 bol Július Róth, učiteľom náboženstva od 1. januára 1927 bol Jozef Burger a ručné práce vyučovala od r. 1919 Johanna Fischerová. Prvým židovským lekárom, ktorý mal ambulanciu v Tekovských Lužanoch a zdravotnú starostlivosť poskytoval aj okolitým obciam, bol od r. 1870 Leo Spitzer. Zomrel v r. 1888 v Tek. Lužanoch vo veku 47 rokov na otravu krvi. Od r. 1908 pracoval v obci Ignác Róth ako zverolekár. MUDr. Július Baumgarten, od r. 1929 člen zastupiteľského zboru obce, ordinoval v obci od r. 1923 až do r. 1944 ako súkromný lekár. Od r. 1932 – 44  mal v obci zubotechnickú prax Alexander Heller, Móric Waldmann pracoval ako zubný technik a laborant. Židovskí obchodníci a podnikatelia sa podieľali aj na práci v obecnej správe, v r. 1908 bol do Obecného zastupiteľstva zvolený Henrik Rubinstein a v r. 1910 Henrik Weinstangel. Už v r. 1912 patrili medzi tých predstaviteľov obce, ktorí platili najvyššie dane a odvody štátu. Zaslúžili sa významne o rozvoj obce. Ármin Adler, ako jeden z najstarších členov zastupiteľstva, v júli r. 1925 navrhol ustanovenie komisie, ktorá by zodpovedala za prípravu a úradné vybavovanie elektrifikácie Tekovských Lužian, Lužianok a Hulviniek. Náklady na elektrifikáciu mali byť 250 000 korún.

Súčasnosť

V Tekovských Lužanoch žila početná židovská komunita. Vyše 100 rokov budovala obec po stránke ekonomickej, kultúrnej aj duchovnej. V roku 1944 boli odvlečení do koncentračných táborov. Hŕstka, ktorá prežila, po návrate nenašla v obci vhodné životné podmienky a vysťahovala sa. V súčasnej dobe nežije v Tekovských Lužanoch žiadny židovský občan. Niektorí členovia kresťanskej mládeže, združení v MZ YMCA Tekovské Lužany, si uvedomili, že sme sa ako spoločnosť na tomto národe dopustili krívd, a preto sa rozhodli na znak pokánia venovať pozornosť pamiatke na týchto našich spoluobčanov. V týždni od 11. do 18. augusta 2001 sa prevádzali aktivity venované židovskému národu. V modlitebni BJB bola inštalovaná výstava – Izrael a my -, ktorú zostavilo a zapožičalo Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo v Jeruzaleme. Modlitby, pobožnosti, semináre, prednášky, to všetko bolo zamerané na Izrael, Jeruzalem, synagógu, tóru, židovskú rodinu a židovské komunity na Slovensku. Počas celého týždňa sa brigádovalo na židovskom cintoríne v obci. Prevádzal sa etnografický prieskum a zbieranie materiálov o židovskej komunite v Tekovských Lužanoch. Akcie sa zúčastnilo výše 20 účastníkov z Bratislavy, B. Bystrice, Levíc, Júra nad Hronom, Nových Zámkov, Farnej, Plavých Vozokán a z Tekovských Lužian. Všetci s veľkou radosťou pracovali na záchrane historických pamiatok našich bývalých spoluobčanov. O stravovanie sa starali kuchárky z cirkvi reformovanej. Akcii veľmi pomohol aj starosta obce Ing. Marián Kotora po stránke technickej, organizačnej a finančnej. Židia v T. Lužanoch boli do roku 1944 významnou skupinou obyvateľstva. Pozitívne prispeli k rozvoju a modernizácii obcí v druhej polovici 19. a v prvej polovici 20. storočia. Ich približne storočný príbeh – vznik, rozvoj a násilný zánik komunity v r. 1944  spracovala publikácia H. Zubčekovej „Žili medzi nami – História Židov v Tekovských Lužanoch“, ktorá vyšla začiatkom r. 2003. Miestne kresťanské združenie mladých YMCA sa snaží oživiť pamiatku Židov, žijúcich na území obce pred druhou svetovou vojnou.Do projektu Záchrana historických pamiatok ŽNO v Tekovských Lužanoch patrí aj obnovenie slávenia sviatkov. V novembri r. 2002 miestne MZ YMCA pripravila ukážku židovského sviatku ChanukaSviatok svetiel. Slávnosť sa konala v modlitebni tunajšieho zboru Bratskej jednoty baptistov. Medzi hosťami boli predseda OZ Hatikva z Levíc MUDr. Ondrej Vas, kazateľ Cirkvi Bratskej v Leviciach Mgr. Štefan Evin, starosta obce Ing. Marián Kotora, Tomáš Roth s manželkou a príbuznými z Nových Zámkov. T. Roth zapálil na Chanukovom svietniku symbolicky jednu sviečku. Zo slávnosti urobila Slovenská televízia dokumentárnu reportáž do relácie Televízny posol, ktorá bola odvysielaná na STV1 v nedeľu 8. decembra a v repríze v pondelok 9. decembra 2002. Vo štvrtok 17. 4. 2003 sme si v priestoroch modlitebne BJB pripomenuli židovský sviatok Pesach. Slávnostné stretnutie a sederový obrad viedol Ing. Pavol Deutsch zo ŽNO v Nových Zámkoch. Stretnutia sa zúčastnilo 19 ľudí. Hosťami na židovskom sederovom večere boli zástupca OZ ICEJ z Levíc I. Sallay, členovia MZ YMCA v T. Lužanoch, evanjelický farár Mgr. Ľuboš Trnavský z Júra nad Hronom, kazateľ BJB v T. Lužanoch Mgr. Pavel Kondač,  zástupkyňa celoslovenského OZ Chevra so sídlom v Žiline Andrea Betková. Výstava sa začala 1. 12. 2003 a trvala do 12. 12. 2003  v priestoroch knižnice na Poštovej ulici. Okrem žiakov vyšších ročníkov slovenskej a maďarskej základnej školy v T. Lužanoch si ju prišli pozrieť aj obyvatelia obce, ktorí tak odhaľovali staré Lužany, na ktoré si pamätajú ich rodičia. Na inštalácii výstavy pracovali PhDr. Katarína Holbová, etnografka z Tekovského múzea v Leviciach, Helena Zubčeková a Štefan Šebo. V nedeľu 18. septembra 2005 sa na lužianskom židovskom cintoríne konalo pietne stretnutie so spomienkou  na tých, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch počas holokaustu.  Nadácia EZRA poskytla finančné prostriedky a skupina väčšinou mladých ľudí poskytla pracovité ruky, aby vzniklo toto pietne dielo, pomník obetiam holokaustu.

Záver

            Vzdelávanie a poznanie histórie spojené s ľudskosťou a obyčajnou schopnosťou súcitu nám možno umožní rozpoznať zárodky staronových hrozieb a spútať démonov nenávisti a zla skôr, než sa nás znovu zmocnia.                                                   (Václav Havel, október 1999) (Zdroj: Štefan Šebo)

História židovskej náboženskej obce v Tekovských Lužanoch” bejegyzéshez ozzászólás

  1. Dear friends;
    unfortunately I do not speak Slovak or Hungarian, and would like to ask you for a big favor. My great-great grandfather Samuel (Shmuel Zvi) Weinstangel lived and was buried at Dunajska Streda, and so did many other members of the family. I live now in Toronto, Canada.
    The following article found on your website mentions one of my relatives, Henrik Weinstangel (towards the end of the first paragraph), but I am not able to understand exactly what it says about him. Could someone be kind enough to translate that particular section into English for me? I would be very much thankful for this.
    Dr.A.S.Weinstangel

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s