Komáromban történt – Beszámoló a Komáromi Zsidó Hitközség ENSZ Holokauszt napi rendezvényéről

komarno.jpg

A második ENSZ Holokauszt napon első alkalommal került sor rendezvényre városunkban. Célunk az volt, hogy megszólítva Komárom és a régió polgárait nyíltan beszéljünk a Soá időszakáról, felszínre kerüljenek olyan témák, amelyek eddig tabunak számítottak. A fél kettőre meghirdetett kezdésre megtelt az előadóvá átalakított Wallenstein Zoltán terem. 

A délután első előadója Kovács Tamás, a budapesti Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékhely csoportvezető történésze volt, aki „Komárom és a Holokauszt” címmel adott összefoglalót a korszak történéseiről.  Előadásából kerek képet kaphattak az érdeklődők az események egymást követő láncolatáról. Ezt  követően dr. Novák Tamás a KZSH tagja, városi képviselő, a téma kutatója érdekes helyi tényekkel egészítette ki az elhangzottakat, majd Ing. Ladislav Urban túlélő és Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója, a szlovák parlament képviselője hozzászólása következett.

Dr. Hidvégi Máté ismert biokémikus, rákkutató és művelődéstörténész boldog Salkaházi Sáráról megjelent könyvét mutatta be, felvázolta a szociális testvér életútját, többek között Komáromhoz kötődő tevékenységét. A hallgatóság közt megjelentek a komáromi katolikus egyház magas rangú képviselői is.

A délután befejező része az emlékezésé volt, dr. Schőner Alfréd főrabbi, az Országos Rabbiképző- Zsidó Egyetem rektora három képzeletbeli kapuhoz kötődő személyes visszaemlékezésen alapuló beszéde meghatotta a jelenlevőket.  Klavanszkij Anatolij kántor gyászimájával ért véget a program a Wallenstein Zoltán teremben.

A zsinagógában található emlékműnél hat gyertyát gyújtottunk meg a hatmillió áldozat emlékére.

Gyertyát gyújtottak:

Első gyertya:                dr. Schőner Alfréd rektor, főrabbi és felesége

Második gyertya:         dr. Bastrnák Tibor Komárom Város polgármestere és a városi képviselőtestület jelenlevő tagjai dr. Novák Tamás, dr. Hollóssy Tamás és Dubány Imre

Harmadik gyertya:        Dél-Komárom Városa képviseletében Számadó Emese a Klapka György Múzeum Igazgatója és Réthy Margit a polgármester referense

Negyedik gyertya:        dr. Hidvégi Máté és Kovács Tamás a délután előadói

Ötödik gyertya:            Ing. Ladislav Urban és Adam György a túlélők képviseletében

Hatodik gyertya:           a komáromi katolikus egyház képviselői és a hitközség vezetői

A program a Kadis elmondásával fejeződött be.

Az eseményt a helyi és az országos szlovák média nagy érdeklődése kísérte. Vadász Magda budapesti önkéntesünk a délután valamennyi előadását tolmácsolta szlovák nyelvre.  

Bízunk benne, hogy az emlékezés e formája hozzájárult ahhoz, hogy az áldozatok emléke ne merülhessen feledésbe, és gondolatébresztő volt.

PT